Wyniki projektu

Artykuły

2019

Krystian Chudzik, Marcelina Lis, Michał Świętosławski, Monika Bakierska, Marta Gajewska, Weronika Marszałowicz, Marcin Molenda
Improving the performance of sulfur doped LiMn2O4 by carbon coating
W recenzji

2018

Michał Świętosławski, Monika Bakierska, Joanna Pacek, Krystian Chudzik, Marcelina Lis, Weronika Marszałowicz, Rafał Knura, Marcin Molenda
Integrated and Sustainable Solutions for Li-ion Energy Storage
Advances in Inorganic Chemistry, Vol. 72 (2018) 287-322

Monika Bakierska, Krystian Chudzik, Marcelina Lis, Weronika Marszałowicz, Joanna Pacek, Marcin Molenda
Lithium-ion Battery – Advanced, Sustainable Energy Storage Technology
2018 LAP LAMBERT Academic Publishing ISBN: 978-613-9-95708-8

Monika Bakierska, Michał Świętosławski, Krystian Chudzik, Marcelina Lis, Marcin Molenda
„Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4−ySy cathode materials through potassium doping”
Solid State Ionics, Vol. 317 (2018) 190-193

2017

Krystian Chudzik, Weronika Marszałowicz, Dominika Szczerbik, Michał Świętosławski, Marcin Molenda
„Związki manganu w zastosowaniach do magazynowania energii elektrycznej”,
Rozdział w książce „Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych” pod redakcją Z. Czyż, K. Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2017 (ISBN 978-83-65598-95-0)

Marcelina Lis, Rafał Knura, Joanna Świder, Arleta Siepka, Marcin Molenda
„Kompozyty elektrodowe dla ogniw Li-ion”,
Rozdział w książce „Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych” pod redakcją Z. Czyż, K. Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2017 (ISBN 978-83-65598-95-0)

2016

Monika Bakierska, Michał Świętosławski, Marta Gajewska, Andrzej Kowalczyk, Zofia Piwowarska, Lucjan Chmielarz, Roman Dziembaj, Marcin Molenda
Enhancement of Electrochemical Performance of LiMn2O4 Spinel Cathode Material by Synergetic Substitution with Ni and S
Materials, 9 (2016) 5, 1641003-7

Prace dyplomowe

 • Rafał Czarnik, Badania powiększenia skali procesu wytwarzania modyfikowanego spinelu litowo-manganowego w skali półtechnicznej (obrona planowana na rok 2019)Praca magisterska pod opieką dr. M. Molendy
 • Aneta Szymańska, Synteza nanokompozytu C/LMOS do zasosowań w ogniwach Li-ion (2018)
  Praca licncjacka pod opieką dr. M. Świętosławskiego
 • Marlena Łodyga, Optymalizacja kompozycji elektrody bazującej na materiale nano-LMOS dla tanich i ekologicznych ogniw Li-ion (2018)
  Praca magisterska pod opieką dr. M. Świętosławskiego
 • Dominika Szczerbik, Badanie mechanizmu degradacji materiałów katodowych zawierających mangan (2017)
  Praca magisterska pod opieką dr. M. Świętosławskiego
 • Alicja Skrzypiec, Modyfikacja i optymalizacja funkcjonalnych właściwości materiału katodowego LMO do ogniw litowo-jonowych (2017)
  Praca magisterska pod opieką dr. M. Molendy
 • Kamil Urbanek, Optymalizacja zawartości domieszki potasu w spinelu litowo-manganowym jako materiale katodowym wysokiej mocy (2017)
  Praca licncjacka pod opieką dr. M. Świętosławskiego
 • Rafał Czarnik, Chemiczna delitacja materiałów katodowych do ogniw Li-ion bazujących na manganie (2017)
  Praca licncjacka pod opieką dr. M. Świętosławskiego

Wystąpienia konferencyjne i inne wyjazdy

2nd International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-2), Kraków, Poland, 11-12.10.2018

 • Plakat: M. Lis, M. Świętosławski, M. Bakierska, K. Chudzik, M. Molenda, Effect of doping on electrochemical and structural stability of lithium-manganese oxide spinel
 • Plakat: K. Chudzik, M. Świętosławski,  M. Lis, A. Szymańska, M. Molenda, Electrochemical performance of carbon coated LiMn2O3.99S0.01
 • Plakat: K. Chudzik, M. Świętosławski, M. Molenda, Spinel-based materials for high-performance Li-ion batteries

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, Polska, 17-21.09.2018

 • Plakat: M. Lis, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Bakierska, M. Molenda, Badania wydajności elektrochemicznej modyfikowanych spineli litowo-manganowych w ogniwach Li-ion podczas pracy w różnych temperaturach
 • Plakat: K. Chudzik, M. Świętosławski, M. Lis, A. Szymańska, M. Molenda, Stabilność strukturalna LiMn2O3,99S0,01 w warunkach otrzymywania przewodzących warstw węglowych CCL

The 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry Bolonia, Włochy, 2-7.09.2018

 • Plakat: M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Lis, K.Chudzik, M. Molenda, Development of production technology of environmentally friendly LMOS nanomaterial for inexpensive Li-ion batteries.
 • Plakat: M. Lis, M. Świętosławski, K.Chudzik, M. Bakierska, M. Molenda Studies of temperature effect on electrochemical performance of modified lithium manganese oxide spinel materials in Li-ion cells.
 • Plakat: K.Chudzik, M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Lis, A. Szymańska, M. Molenda Structural stability of K, Ni and S doped nanosized LiMn2O4 in reducing conditions of modified poly(N-vinylformamide) pyrolysis.

19th International Meeting on Lithium Batteries (19IMLB), Kyoto, Japonia, 17-22.06.2018

 • Plakat: M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Lis, K.Chudzik, M. Molenda, Outstandingly improved electrochemical performance of new LiMn2O4-based Li-ion cathode materials by simultaneous doping with K and Ni.
 • Plakat: M. Lis, M. Bakierska, M. Świętosławski, K.Chudzik, W. Marszałowicz, M. Molenda Poly-N-vinylformamide as a binder for lithium-ion batteries.
 • Plakat: K.Chudzik, M. Świętosławski, M. Lis, M. Molenda Electrochemical performance of carbon-coated K, Ni and S doped lithium manganese oxide spinel based materials.
 • Plakat: W. Marszałowicz, M. Świętosławski, D. Szczerbik, K.Chudzik, M. Lis, M. Bakierska, M. Molenda Effect of doping of lithium manganese spinel on manganese solubility in liquid electrolyte.

„HORYZONTY NAUKI 2018. Forum plac dyplomowych”, Kraków, Polska, 22-23.05.2018.

 • Plakat: M. Lis, M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Molenda, Od pomysłu do przemysłu- pakiety akumulatorów do samochodów elektrycznych .
  (Wystąpienie nagrodzone)
 • Komunikat ustny: K. Chudzik, M. Świętosławski, M. Molenda, Pokrycia węlowe w celu poprawy stabilności termicznej i właściwości elektrochemicznych nanomateriałów opartych na sinelu litowo-manganowym.
 • Komunikat ustny: W. Marszałowicz, M. Świętosławski, M. Molenda, Wpływ ciekłego elektrolitu na stabilność materiałów katodowych na bazie manganu dla ogniw li-ion.
 • Plakat: W. Marszałowicz, M. Świętosławski, M. Molenda, Optymalizacja działania przestrzennych kolektorów prądowych dla ogniw li-ion.

3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry, Kijów, Ukraina 18.04.2018

 • Komunikat ustny: K. Chudzik, M. Świętosławski, M. Molenda, Improvement of thermal stability and electrochemical performance of spinel-type cathode materials by carbon coating
 • Komunikat ustny: W. Marszałowicz, M. Świętosławski, M. Molenda Impact of liquid electrolyte on stability of manganese based cathode materials for lithium ion batteries.

6th Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage, Bukowina Tatrzańska, Polska, 3-6.09.2017.

 • Komunikat ustny: M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Lis, K. Chudzik, K. Mech, M. Molenda, Modified LMO cathode materials. From the idea to the product.
 • Plakat: M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Molenda, Performance of Li-ion batteries based on modified LiMn2O4 spinel cathode materials and commercial carbon anodes.
 • Plakat: M. Lis, M. Świętosławski, M. Molenda, Studies of structural changes induced by lithium extraction from LiMn2o3.99S0.01.
 • Plakat: K. Chudzik, M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Molenda, Electrochemical stability of modified spinel materials in wide potential range.

„HORYZONTY NAUKI 2017. Forum plac dyplomowych”, Kraków, Polska, 23-24.05.2017.

 • Plakat: M. Lis, M. Świętosławski, M. Molenda, Badanie zmian strukturalnych materiałów elektrodowych w trakcie pracy ogniwa in-situ XRD

IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, Polska, 18-19.03.2017.

 • Komunikat ustny: M. Lis, M. Molenda, Bezpieczne i efektywne zarządzanie baterią ogniw- pakiety akumulatorów
 • Komunikat ustny: K. Chudzik, M. Molenda, Sposoby magazynowania energii elektrycznej

21st International Conference on Solid State Ionics, Padwa, Włochy, 18-23.06.2017.

 • Plakat: M. Świętosławski, K. Mech, M. Bakierska, M. Lis, K. Chudzik, Dominika Szczerbik, M. Molenda, Influence of Lithium-manganese spinel doping on its stability in liquid electrolyte.
 • Plakat: M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda, Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4-ySy cathode materials through potassium doping.
  (Wystąpienie nagrodzone)
 • Plakat: K. Chudzik, M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Lis, M. Molenda, Electrochemical properties of K, Ni and S doped lithium manganese oxide spinel based materials.
 • Plakat: M. Lis, M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Gajewska, K. Chudzik, M. Molenda, Effect of doping on the structural stability of lithium- manganese oxide spinel.

Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid-State Science (PRIME), Honolulu, USA, 02-07.09.2016

 • Plakat: M. Świętosławski, M. Bakierska, K. Mech, M. Molenda, Does Ni and/or S doping of lithium-manganese spinel enhance surface stability of a cathode?

67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Haga, Holandia, 21-26.08.2016.

 • Plakat: M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Molenda, Study on lithium ion diffusivity in modified LiMn2O4 spinel-based cathode materials.

18th International Meeting on Lithium Batteries (18IMLB), Chicago, USA, 19-24.06.2016

 • Plakat: M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Molenda, The Influence of Sulfur Doping on Composition and Stability of Cathode Material-Electrolyte Interface Basing on Lithium-Manganese Spinel Studies.

12th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT-12), Kowno, Litwa, 3-7.07.2016.

 • Plakat: M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Molenda, Chemistry of modified LiMn2O4 spinel-based cathodes after electrochemical performance at elevated temperatures.
  (Wystąpienie nagrodzone)

Chemistry & Chemical Technology 2016 International Conference Of Lithuanian Society Of Chemistry, Wilno, Litwa, 28-29.04.2016.

 • Komunikat ustny: M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Molenda, The effect of cation and anion doping on the structure, chemical stability and electrochemical performance of LiMn2O4 cathode material for Li-ion batteries.

19th International Society of Electrochemistry Topical Meeting, Auckland, Nowa Zelandia, 17-20.04.2016

 • Komunikat ustny: M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Molenda, Studies on solid-electrolyte interface in modified spinel systems for Li-ion batteries