LIDER

"Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznego nanomateriału LMOS do zastosowania w tanich akumulatorach Li-ion"

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nanomateriału katodowego LiMn2O4-ySy (LMOS) o optymalnym składzie i właściwościach do zastosowań w tanich i ekologicznych akumulatorach Li-ion, a także przeskalowanie jej do skali półtechnicznej.

Celami pośrednimi projektu są:

  • Wyznaczanie kluczowych parametrów wpływających na strukturę i morfologię LMOS;
  • Scharakteryzowanie właściwości strukturalnych i morfologicznych nanomateriału LMOS i określenie wpływu składu materiału na jego stabilność strukturalną;
  • Określenie właściwości elektrochemicznych i fizykochemicznych nanomateriału LMOS w trakcie pracy w układzie właściwego ogniwa (C/Li+/LMOS);
  • Optymalizacja właściwości materiału LMOS oraz procesu jego syntezy w skali laboratoryjnej;
  • Opracowanie linii do półtechnicznej syntezy nanomateriału LMOS;
  • Optymalizacja technologii otrzymywania nanomateriału LMOS w skali półtechnicznej;
  • Walidacja parametrów technicznych i użytkowych demonstracyjnej serii ogniw.

 

Efektem końcowym projektu ma być wytworzenie kompletnej technologii produkcji nanomateriału katodowego LMOS. Dodatkowo, w ramach projektu stworzona zostanie pilotażowa linia do półtechnicznej syntezy nano-LMOS i wyprodukowana demonstracyjna seria ogniw oparta na tym materiale.