Projekty zrealizowane

LIDER/463/L-6/14/NCBR/2015 (02.2016-01.2019; 1 177 500,00 PLN): "Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznego nanomateriału LMOS do zastosowania w tanich akumulatorach Li-ion"; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kierownik projektu: Michał Świętosławski, projekt realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://ztmin.chemia.uj.edu.pl/lider-lmos

Inkubator Innowacyjności+ (01.2018-12.2018; 80 000 PLN): "Powiększenie skali procesu wytwarzania materiałów katodowych LKMNO oraz walidacja parametrów użytkowych ogniw akumulatorowych C/Li+/LKMNO w układzie testowym", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu: Monika Bakierska, projekt realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://ztmin.chemia.uj.edu.pl/inkubator-innowacyjnosci-

Narodowe Centrum Nauki, OPUS 7, Badania i charakterystyka procesów fizykochemicznych w katodzie C/Li2MnSiO4 pracującej w ogniwie Li-ion, 2014/13/B/ST5/04531 (2015 –2018; 776 520,00 zł)

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 4, Opracowanie nowej generacji nanokompozytów anodowych C/Sn dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności, 2012/07/N/ST8/03725 (2013 - 2016; 135 980,00 zł)

EIT (European Institute of Technology) KIC (Knowledge & Innovation Community), InnoEnergy Project for the topic Clean Coal Technologies, New Materials for Energy Systems (NewMat) (2011 - 2014)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki, „Opracowanie stabilnych, nanokompozytowych katod C/Li2MSiO4 dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności”, N N209 088638 (03.2010 - 03.2013; 358 875,00 zł)

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i Monitorowania Energii (MIME), POIG 01.01.02-00-108/09 (2009 - 2014; 22 143 492,00 zł)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Opracowanie nanokrystalicznego katalizatora CuxCe1-xO2-y do niskotemperaturowego, całkowitego utleniania lotnych związków organicznych (LZO) i ich halogenowych pochodnych (Cl-LZO)”, N N209 099337 (2009 –2012; 388 500 zł)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, “Nowe, stabilne strukturalnie, kompozytowe materiały katodowe dla akumulatorów litowych otrzymane na bazie spinelu manganowego podstawionego siarką” KBN 3 T08D 010 28 (2005 - 2008)

“Określenie stabilności termicznej i strukturalnej spinelu manganowego podstawionego siarką”, DBN-414/CRBW/IX-11/2005 (2005)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, "Charakteryzacja spinelu manganowego Li1+δMn2-δO4 otrzymanego metodą zol-żel w porównaniu z materiałami otrzymywanymi metodą standardową", KBN 7 T08D 019 21 - grant promotorski (2001 - 2003)