Roman Dziembaj

Stanowisko: Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Tel.: +48 506006593

E-mail: dziembaj@chemia.uj.edu.pl

Wykształcenie:

1996 – Nadanie tytułu naukowego profesora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1994  – Staż szkoleniowy w zakresie zarządzania jednostkami badawczymi, Argonne National Laboratory i National Institute of Standards and Technology, USA (stypendium Fundacji Kościuszkowskiej)

1993 – Kurs zarządzania jednostkami uniwersyteckimi, Uniwersytet Southampton, Anglia (stypendium British Council)

1991 – Nadanie stopnia naukowego profesora nadzwyczajnego na Wydziale Chemii UJ

1987-1999 – visiting-profesor na Uiwersytetach w Erlangen, Bochum, Lipsku, Duisburgu,  Bordeaux, Paryżu i Bolonii (łącznie 18 miesiecy)

1987 – Staż naukowo-badawczy, Forschungszentrum Julich, Niemcy

1981-1983 Stypendium Fundacji Humboldta, Uniwersytet Erlangen, Niemcy

1979 – Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, specjalność: chemia ciała stałego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1973 -  Staż naukowo-badawczy, Instytut Heyrovskiego, Praga, Czechosłowacja

1969 – Nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, specjalność: kataliza, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1958 – 1963 Studia magisterskie na kierunku chemia, Uniwersytet Jagielloński oraz Politechnika Wrocławska

Nagrody i wyróżnienia:

2018 - Medal Okolicznościowy i Odznaka Honorowa PTCh

2012 – Zespołowa Nagroda Ministra

2009 – Laur Jagielloński

2006 – Zespołowa Nagroda Ministra

2004 – Zespołowa Nagroda Ministra

1994 – Członkostwo Honorowe Naukowego Koła Chemików UJ

1987 – Wyróżnienie przez fundacje Humboldta (Senior Fellowship)

1981-  Stypendium Fundacji Humboldta

1981 – Nagroda indywidualna I stopnia III Wydziału PAN

1977 – Nagroda zespołowa I stopnia Sekretarza Naukowego PAN

1971 – Indywidualna Nagroda Ministra

1969- 2013 Nagrody Rektora UJ (15-to krotnie indywidualne i zespołowe)

Odznaczenia państwowe:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Medal Edukacji Narodowej

Obszar badań:

- Kataliza chemiczna na metalach przejściowych i ich tlenkach (procesy uwodornienia, całkowitego i      częściowego utlenienia, wpływ promotorów strukturalnych i chemicznych, procesy aktywacji, zatruwania i regeneracji katalizatorów, mechanizm reakcji katalitycznych)

- Fizykochemia ciała stałego i jego powierzchni (przemiany strukturalne i reakcje chemiczne w ciałach stałych, reakcje gaz-ciało stałe, rozkład termiczny ciał stałych,  procesy adsorpcyjne)

- Technologia materiałów i nanomateriałów (synteza i fizykochemia nano cząstek i nano kompozytów oraz ich funkcjonalizacja do selektywnych procesów katalitycznych i adsorpcyjnych oraz jako materiałów dla akumulatorów litowych)

- Powiększanie skali procesów technologicznych i ich optymalizacja

Publikacje:

- R. Dziembaj, A. Chojnacka, Z. Piwowarska, M. Gajewska, M. Świętosławski, S. Górecka, M. Molenda, Comparative study of Co-rich and Ce-rich oxide nanocatalysts (CoxCe1-xOy) for low-temperature total oxidation of methanol, Catalysis Today, article in press

- A. Chojnacka, M. Molenda, D. Majda, P. Natkański, R. Dziembaj, Leak testing of carbon-tin nanocomposites by thermal analysis methods, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 127 (2017) 47-53

- M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, A. Kowalczyk, Z. Piwowarska, L. Chmielarz, R. Dziembaj, M. Molenda, Enhancement of electrochemical performance of LiMn2O4 spinel cathode material by synergetic substitution with Ni and S, Materials 9 (2016) 366

- A. Chojnacka, M. Świętoslawski, W. Maziarz, R. Dziembaj, M. Molenda, An influence of carbon matrix origin on electrochemical behaviour of carbon-tin anode nanocomposites, Electrocimica Acta (2016) 7-16

- M. Bakierska, M. Świetosławski, R. Dziembaj, M. Molenda, Nature of the electrochemical properties of sulphur substituted LiMn­2O4 spinel cathode material studied by electrochemical impedance spectroscopy, Materials 9 (2016) 696

- M. Bakierska, M. Świętosławski, A. Chojnacka, D. Majda, R. Dziembaj, M. Molenda, Effect of electrolyte composition on thermal stability and electrochemical performance of LiMn2O4-ySy cathodes for Li-ion batteries, Materials Technology 31 (2016) 614-622

- M. Molenda, M. Bakierska, D. Majda, M. Świętosławski, R. Dziembaj, Structural and electrochemical characterization of sulphur-doped lithium manganese spinel cathode materials for lithium ion batteries, Solid State Ionics 272 (2015) 127-132

- A. Chojnacka, M. Molenda, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, M. Gajewska, R. Dziembaj, Ceria based nanocomposites catalysts MnxCe1-xO2 /a-Al2O3 for low temperature combustion of methanol, Catalysis Today 257 (2015) 104-110

- J. Świder, M. Molenda, R. Dziembaj, Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Polimery i kompozyty. Rozdz.: Metody syntezy fosforanu litowo-żelazowego jako materiału katodowego do baterii typu Li-ion, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, 2015, 98-102

- A. Chojnacka, M. Molenda, M. Bakierska, R. Dziembaj, Electrochemical performance of Sn/SnO2 nanoparticles encapsulated in carbon matrix derived from plant polysaccharides, ECS Transactions, 64 (2015), 165-171

- M. Molenda, M. Świętosławski, M. Drozdek, B. Dudek, R. Dziembaj, Morphology and electrical conductivity of carbon nanocoatings prepared from pyrolysed polymers, J. Nanomater. (2014) 103418

- M. Świętosławski, M. Molenda, E. Esen, R. Dziembaj, Searching for the best electrolyte composition for the C/ Li2MnSiO4 based battery system, ECS Transactions 62 (2014) 89-96

- M. Molenda, M. Świętosławski, A. Wach, D. Majda, R. Dziembaj, Stability of C/Li2MnSiO4 composite cathode material for Li-ion batteries towards LiPF6 based electrolyte, Solid State Ionics 262 (2014) 98-101

- M. Świętosławski, M. Molenda, M. Grabowska, A. Wach, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Electrochemical impedance spectroscopy study of C/Li2MnSiO4 composite cathode material at different states of charge, Solid State Ionics 263 (2014) 99-102

- M. Molenda, A. Chojnacka, M. Bakierska, R. Dziembaj, Facile synthesis of C/Sn nanocomposite anode material for Li-ion batteries, Materials Technology 29 (A2) (2014) A88-A92

- M. Świętosławski, M. Molenda, P. Natkański, R. Dziembaj, Sol-gel synthesis, structural and electrical properties of Li2CoSiO4 cathode material, Funct. Matter. Lett. 7 (2014), 1440001

- A. Chojnacka, M. Molenda, M. Bakierska, R. Dziembaj, Novel method of preparation of C/Sn-SnO2 nanocomposite Li-ion anode material derived from plant polysaccharides, Procedia Engineering, 98 (2014) 2-7

- M. Bakierska, M. Molenda, D. Majda, R. Dziembaj, Functional starch based carbon aerogels for energy applications, Procedia Engineering 98 (2014) 14-19

- M. Bakierska, M. Molenda, R. Dziembaj, Optimization of sulphur content in LiMn2O4-y spinels as cathode materials for lithium-ion batteries, Procedia Engineering 98 (2014) 20-27

- J. Świder, M. Świętosławski,M. Molenda, R. Dziembaj, A novel concept for the synthesis of nanometric LiFePO4 by co-precipitation method in an anhydrous environment, Procedia Engineering 98 (2014) 36-41

- M. Molenda, A. Chojnacka, P. Natkański, E. Podstawka-Proniewicz, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Pyrolytic carbons derived from water soluble polymers, J.Thermal Anal. Calorimetry 113 (2013) 329-334

- M. Molenda, M. Świętosławski, A. Milewska, M.M. Zaitz, A. Chojnacka, R. Dziembaj, Carbon nanocoatings for C/LiFePO4 composite cathode, Solid State Ionics 251 (2013) 47-50

- R. Dziembaj, M. Molenda, M.M. Zaitz, L. Chmielarz, K. Furczoń, Correlation of electrical properties of nanometric copper-doped ceria materials (Ce1-xCuxO2-δ) with their catalytic activity in incineration of VOCs, Solid State Ionics 251 (2013) 18-22

- M. Świętosławski, M. Molenda, K. Furczoń, R. Dziembaj, Nanocomposite C/Li2MnSiO4 cathode material for lithium ion batteries, J. Power Sources 244 (2013) 510-514

- R. Dziembaj, M.M. Zaitz, M. Rutkowska, M. Molenda, L. Chmielarz, Nanostructured Co-Ce-O systems for catalytic decomposition of N2O, Catalysis Today 191(2012) 121-124

- M. Świętosławski, M. Molenda, M.N. Zaitz, R. Dziembaj, C/Li2MnSiO4 as composite cathode material for Li-ion batteries, ECS Transactions 41 (2012) 129-137

- M. Molenda, M. Świętosławski, R. Dziembaj, C/Li2MnSiO4 nanocomposite cathode material for Li-ion batteries”, Ch.4 in “Composites and their properties, Ed. Ning Hu, ISBN: 978-953-51-0711-8. In Tech (2012), DOI: 10.5772/2816

- M. Molenda, K. Furczoń, A. Kochanowski, S. Zapotoczny, M. Szuwarzyński, B. Dudek, R. Dziembaj, Application of gelcasting proces in ceria membranes formation, Solid State Ionics 188 (2011) 135-139

- L. Chmielarz, Z. Piwowarska, P. Kuśtrowski, A. Węgrzyn, B. Gil, A. Kowalczyk, B. Dudek, R. Dziembaj, M. Michalik, Comparison study of titania pillared interlayered clays and porous clay heterostructures modified with copper and iron as catalysts of the DeNOx process, Applied Clay Sci. 53 (2011) 164-173

- M. Molenda, M. Świętosławski, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Synthesis and properties of Li2MnSiO4 composite cathode material for safe Li-ion batteries, Functional Materials Letters, 4 (2011) 135-138

- L. Chmielarz, M. Rutkowska, P. Kuśtrowski, M. Drozdek, Z. Piwowarska, B. Dudek, R. Dziembaj, M. Michalik, An influence of thermal treatment conditions of hydrotalcite-like materials on their catalytic activity in the process of N2O decomposition, J. Therm. Anal. Calorim. 105 (2011) 161-170

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Drozdek, M. Rutkowska, R. Dziembaj, M. Michalik, P. Cool, E.F. Vansant, SBA-15 mesoporous silicamodified with rhodium by MDD method and its catalytic role for N2O decomposition reaction, J. Porous Mater. 18 (2011) 483-491

- R. Dziembaj, M. Molenda, L. Chmielarz, M./M. Zaitz, Z. Piwowarska, A. Rafalska-Łasocha, Optimization of Cu doped ceria nanoparticles as catalysts for low-temperature methanol and ethylene total oxidation, Catalysis Today, 169 (2011) 112-117

- M.M. Zaitz, M. Molenda, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, B. Dudek, S. Walas, R. Dziembaj, Influence of defect structure on catalytic activity of nanometric materials based on ceria-doped copper, Functional Materials Letters, 4 (2011) 165-169

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant; SBA–15 mesoporous silica modified with metal oxides by MDD method in the role of DeNOx catalysts, Microporous and Mesoporous Materials 127(1–2) (2010) 133–141

- A. Węgrzyn, A. Rafalska–Łasocha, D. Majda, R. Dziembaj, H. Papp, The influence of mixed anionic composition of Mg–Al hydrotalcites on the thermal decomposition mechanism based on in situ study, J. Thermal Anal. Calorimetry 99 (2010) 443–457

- R. Dziembaj, M. Molenda, L. Chmielarz, M. Drozdek, M.M. Zaitz, B. Dudek, A. Rafalska–Łasocha, Z. Piwowarska, Nanostructured Cu–doped ceria obtained by reverse microemulsion method as catalysts for incineration of selected VOCs, Catalysis Letters 135 (2010) 68–75

- M.M. Zaitz, M. Molenda, M. Baran, L. Chmielarz, A. Rafalska–Łasocha, B. Dudek, Z. Piwowarska, R. Dziembaj, Nanostructural ceria based materials as catalysts for oxidation of volatile organic compounds, Chemické listy; 104 (2010) 592

- A. Rafalska-Lasocha, Z. Kaszowska, W. Lasocha, R. Dziembaj, X-ray powder diffraction investigation of green earth pigments, Powder Diffraction 25 (2010) 38-45

- A. Rafalska-Lasocha,m W. Lasocha, M. Grzesiak, R. Dziembaj, X-ray powder diffraction investigations of Ruthenian-Bysantine frescoes from the royal Wawel Cathedral (Poland), Powder Diffraction 25 (2010) 258-263

- R. Dziembaj , L. Chmielarz, M. Molenda, M. Zaitz, M. Drozdek, B. Dudek, Catalytic methanol incineration on nanostructured Cu-doped ceria catalyst prepared by the reverse microemulsion method, Pol. J. Environ. Stud. 18(1B) (2009) 39-42

- M. Molenda, R. Dziembaj, L. Chmielarz, M. Drozdek, B. Dudek, Z. Piwowarska, A. Rafalska-Łasocha, Synthesis and characterization of nanostructured Cu-doped CeO2 nanopowders prepared by the w/o microemulsion method, Pol. J. Environ. Stud. 18(1B) (2009) 151-154

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, Z. Piwowarska, M. Michalik, B. Dudek, R. Dziembaj, Natural micas intercalated with Al2O3 and modified with transition metals as catalysts of the selective oxidation of ammonia to nitrogen, Topics in Catalysis 52(8) (2009) 1017-1022

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Michalik, B. Dudek, Z. Piwowarska, R. Dziembaj, Vermiculites intercalated with Al2O3 pillars and modified with transition metals as catalysts of DeNOx process, Catalysis Today, 137 (2008) 242-246

- M. Molenda, R. Dziembaj, Z. Piwowarska, M. Drozdek, Electrochemical properties of C/LiMn2O4-ySy (0 ≤ y ≤ 0.1) composite cathode materials, Solid State Ionics 179 (2008) 88-92

- M. Molenda, R. Dziembaj, M. Drozdek, E. Podstawka, L.M. Proniewicz, Direct preparation of conductive carbon layer (CCL) on alumina as a model system for direct preparation of carbon coated particles of the composite Li-ion electrodes, Solid State Ionics 179 (2008) 197-201

- M. Zaitz, M. Molenda, M. Drozdek, B. Dudek, L. Chmielarz, R. Dziembaj, Synthesis, characterization and catalytic properties of nanostructured ceria moped copper, Chemické Listy 102 (2008) 608-609

- P. Kuśtrowski, P. Michorczyk, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, B. Dudek, J. Ogonowski, R. Dziembaj, TG study on real role of active carbon support in propane dehydrogenation with CO2, Thermochimica Acta 471 (2008) 26–32

- L. Chmielarz, P. Kustrowski, M. Michalik, B. Dudek, M. Czajka, R. Dziembaj, Phlogophites intercalated with Al2O3 pillars and modified with transition metals as catalysts of the DeNOx process, Reaction Kinetics and Catalysis Letters 91(2) (2007) 369-378

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant; Selective catalytic reduction of NO with ammonia over porous clay heterostructures modified with copper and iron species  Catalysis Today 119(1-4) (2007) 181-186

- L. Chmielarz, Z. Piwowarska, P. Kuśtrowski, M. Michalik, B. Dudek, R. Dziembaj; Naturalne wermikulity jako podstawa katalizatorów procesu selektywnego utleniania amoniaku; Materiały XIV Forum Zeolitowego, 16-21.09.2007 Kocierz, 315-320

- B. Dudek, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Adsorpcja jonów chromianowych na aktywowanych termicznie magnezowo-glinowych materiałach hydrotalkitowych interkalowanych anionami kwasu benzoesowego, Materiały XIV Forum Zeolitowego, Kocierz 2007, 241-246

- A. Węgrzyn, P. Knihnicki, A. Mitoń, D. Majda, R. Dziembaj, Adsorption of polar (phenol) and non‑polar (toluene) organic molecules on hydrotalcite-derived mesoporous materials, Materiały XIV Forum Zeolitowego, Kocierz 2007, 229-234

- W. Olczyk, J. Marzec, K. Świerczek, W. Zając, M. Molenda, R. Dziembaj, J. Molenda; Studies of selected synthesis procedures of the conducting LiFePO4-based composite cathode materials for Li-ion batteries, J. Power Sources 173(2) (2007) 700-706

- C. Rudowicz, I. Stefaniuk, R. Dziembaj, H. Ohta, M. Molenda, S. Okubo, M. Yoshida, Analysis of the temperature dependence of the high-frequency EMR spectra of Mn ions in the lithium-ion battery material LiMn2O4, Res. Chem. Intermediates 33(8) (2007) 853-862

- A. Kochanowski, R. Dziembaj, M. Molenda, A. Izak, E. Bortel, Dehydration of polymeric hydrogels designed for gelcasting method in ceramics, J. Thermal Anal. Calorimetry 88(2) (2007) 499-502

- M. Molenda, R. Dziembaj, Z. Piwowarska, M. Drozdek, A new method of coating of powdered supports with conductive carbon films, J. Thermal Anal. Calorimetry 88(2) (2007) 503-506

- S. Takano, T. Kaji, S. Okubo, H. Ohta, M. Yoshida, S. Kimura, R. Dziembaj, M. Molenda, C. Rudowicz, Y. Inagaki, T. Asano, Submillimeter and millimeter wave ESR study of manganese spinel compound LiMn2O4, J. Physics Condensed Matter 19(14) (2007) 145266

- R. Dziembaj, M. Molenda, Thermal induced changes in crystal structure and electronic states of Li-ion cathode materials based on Li-Mn-O-S system; J. Thermal Anal. Calorimetry 88(1) (2007) 189-192

- M. Molenda, R. Dziembaj, E. Podstawka, L. M. Proniewicz, Z. Piwowarska, An attempt to improve electrical conductivity of pyrolysed carbon-LiMn2O4-ySy (0≤y≤0.5) composites, J. Power Sources 174 (2007) 613-618

- L. CHmielarz, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant, Catalytic performance of various mesoporous silicas modified with copper or iron oxides introduced by different ways in the selective reduction of NO by ammonia, Appl. Catal. B: Environ. 62 (2006) 369-380

- I. Segura, L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, P. Cool, R. Dziembaj, E.F. Vansant, Preparation and characterization of vanadium oxide deposited on thermally stable mesoporous titania, J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 948-955

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Drozdek, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant, Selective catalytic oxidation of ammonia into nitrogen over PCH modified with copper and iron species, Catalysis Today, 114 (2006) 319-325

- P. Kuśtrowski, Y. Segura, L. Chmielarz, J. Surman, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant, VOx supported SBA-15 catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene to styrene in the presence of N2O, Catalysis Today, 114 (2006) 307-313

- P. Kuśtrowski, D. Sułkowska, L. Chmielarz, R. Dziembaj, Aldol condensation of citral and acetone over mesoporous catalysts obtained by thermal and chemical activation of magnesium-aluminum hydrotalcite-like precursors, Appl. Catal. A: General, 302 (2006) 317-324

- P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, A. Rafalska-Łasocha, B. Dudek, A. Pattek-Janczyk, R. Dziembaj, Catalytic reduction of N2O by ethylbenzene over novel hydrotalcite-derived Mg-Cr-Fe-O catalysts as an alternative route for simultaneous N2O abatement and styrene production, Catalysis Communications, 7 (2006) 1047-1052

- P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, A. Kochanowski, Z. Piwowarska, J. Surman, R. Dziembaj, Catalytic decomposition of nitrous oxide over mixed copper-zinc oxides prepared by coprecipitation and copolymer-templated methods, Polish J. Environ. Studies, vol. 15, no. 6A (2006) 103-106

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, B. Dudek, M. Drozdek, R. Dziembaj, SCR of NO and NO2 with ammonia over PCH based catalysts, Polish J. Environ. Studies, vol. 15, no. 6A (2006) 18-21

- A. Węgrzyn, A. Rafalska-Łasocha, B. Dudek. R. Dziembaj, Nanostructured V-containing hydrotalcite like materials obtained by non-stoichiometric anion exchange as precursors of catalysts for oxidative dehydrogenation of n-butane, Catalysis Today, 116 (2006), 74-81

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Drozdek, B. Dudek, R. Dziembaj, PCH materials obtained by modifications of saponite and montmorillonite in the role of NO-SCR catalysts, Materiały XIII Forum Zeolitowego, Polańczyk 2006, 168-173

- B. Dudek, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, A. Rafalska-Łasocha, M. Czajka, R. Dziembaj, Właściwości katalityczne i adsorpcyjne katalizatorów tlenkowych uzyskanych na bazie hydrotalkitów interkalowanych anionami kwasu adypinowego, Materiały XIII Forum Zeolitowego, Polańczyk 2006, 168-173

- A. Węgrzyn, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Adsorption of humic acids and phenol from aqueous solution using hydrotalcite-derived mixed metal oxides – competition between different anionic species, Materiały XIII Forum Zeolitowego, Polańczyk 2006, 259-264

- M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kotwica, W. Łasocha, Structural, thermal and electrical properties of lithium-manganese spinel with sulfur substituted oxygen sublattice, Materials Science - Poland, 24 (2006) 85-93

- M. Molenda, R. Dziembaj, E. Podstawka, W. Łasocha, L.M. Proniewicz, Influence of sulfur substitution on structural and electrical properties of lithium-manganese spinels, J. Phys. Chem. Solids, 67(5-6) (2006) 1348-1351

- M. Molenda, R. Dziembaj, W. Łasocha, C. Rudowicz, L.M. Proniewicz, E. Podstawka, H. Ohta, Thermally induced changes in the structure, chemical composition and properties of LiMn2O4±x spinel prepared by sol-gel method, Jpn. J. Appl. Phys., 45(6A) (2006) 5132-5137

- S. Takano, T. Kaji, S. Okubo, M. Yoshida, Y. Inagaki, S. Kimura, T. Asano, H. Ohta, T. Kunimoto, R. Dziembaj, M. Molenda, C. Rudowicz, High field ESR measurements on the lithium-ion battery substance LiMn2O4, Phys. Stat. Sol. (C), 3(8) (2006) 2820-2823

- W. Ojczyk, J. Marzec, K. Świerczek, W. Zając, M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda, J. Molenda; Zarys technologii otrzymywania kompozytowych materiałów katodowych na bazie LiFePO4 - Outline of preparation technology of the LiFePO4 based composite cathode materials, Ceramika/Ceramics 96 (2006) 389-400

- P. Kuśtrowski, A. Węgrzyn, A. Rafalska-Łasocha, A. Pattek-Janczyk, R. Dziembaj, Substitution of Fe3+ for Al3+ cations in layered double hydroxide [LiAl2(OH)6]2CO3·nH2O”, Clays and Clay Minerals, 53 (2005) 18-27

- P. Kuśtrowski, D. Sułkowska, L. Chmielarz, A. Rafalska-Łasocha, B. Dudek, R. Dziembaj, Influence of thermal treatment conditions on the activity of hydrotalcite-derived Mg-Al oxides in the aldol condensation of acetone, Microporous and Mesoporous Materials, 78 (2005) 11-22

- P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant, Dehydrogenation of ethylbenzene with nitrous oxide in the presence of mesoporous silica materials modified with transition metal oxides, Journal of Physical Chemistry A, 109 (2005) 330-336

- P. Kuśtrowski, D. Sułkowska, L. Chmielarz, J. Paczyńska, R. Dziembaj, Formation of active sites in thermally treated hydrotalcite-based catalysts for acetone aldolization, Polish Journal of Chemical Technology, 7 (2005) 33-37

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Selective oxidation of ammonia to nitrogen on transition metal containing mixed metal oxides, Applied Catalysis B: Environmental, 58 (2005) 235-244

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Kruszec, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant, Nitrous oxide reduction with ammonia and methane over mesoporous silicas modified with transition metal oxides, Journal of Porous Materials, 12 (2005) 183-191

- P. Kuśtrowski, D. Sułkowska, L. Chmielarz, P. Olszewski, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Effect of rehydration conditions on the catalytic activity of hydrotalcite-derived Mg-Al oxides in aldolization of acetone, Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 85 (2005) 383-390

- P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant, Modification of MCM-48-, SBA-15-, MCF- and MSU-type mesoporous silicas with transition metal oxides using the molecular designed dispersion method, Journal of Physical Chemistry B, 109 (2005) 11552-11558

- Y. Segura, L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, P. Cool, R. Dziembaj, E.F. Vansant, Characterization and reactivity of vanadia-titania supported SBA-15 in the SCR of NO with ammonia, Applied Catalysis B: Environmental, 61 (2005) 69-78

- Y. Segura, P. Cool, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, R. Dziembaj, E.F. Vansant, Characterization of vanadium and titanium oxide supported SBA-15, Journal of Physical Chemistry B, 109 (2005) 12071-12079

- P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, J. Surman, E. Bidzińska, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant, Catalytic activity of MCM-48-, SBA-15-, MCF- and MSU-type mesoporous silicas modified with Fe3+ species in the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene in the presence of N2O, Journal of Physical Chemistry A, 109 (2005) 9808-9815

- P. Kuśtrowski, B. Dudek, L. Chmielarz, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Effect of partial substitution of Mg for Zn or Ni in hydrotalcite-derived mixed Mg-Al oxides on catalytic activity in gas-phase aldolization of acetone, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 14, Supplement IV (2005) 35-38

- R. Dziembaj, L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, Natural and synthetic layered materials as precursors of catalytic nanostructures, Polish J. Environ. Studies, 14, Suppl. IV (2005) 263-266

- P. Kuśtrowski, B. Dudek, L. Chmielarz, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Synteza wysokopowierzchniowych tlenków magnezowo-glinowych poprzez kontrolowany rozkład hybrydowych prekursorów o strukturze hydrotalkitu, Materiały XII Forum Zeolitowego, Poznań 2005, 43-48

- M. Kruszec, L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, A. Cichocki, B. Dudek, M. Michalik, R. Dziembaj, Katalityczny rozkład i redukcja metanem N2O wobec zeolitów modyfikowanych żelazem, Materiały XXXVII OKK, Kraków 16-18 marca 2005, Wyd. IKiFP PAN, ISBN 83-920331-2-4, 180-181

- M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda, M. Dudek, Synthesis and characterisation of sulphided lithium manganese spinels LiMn2O4-ySy prepared by sol-gel method, Solid State Ionics, 176/19-22 (2005) 1705-1709

- S. Kimura, T. Kaji, S. Okubo, M. Yoshida, Y. Inagaki, T. Asano, H. Ohta, T. Kunimoto, R. Dziembaj, M. Molenda, C. Rudowicz, Jpn. J. Appl. Phys., 44(10) (2005) 7440-7444

- M. Molenda, R. Dziembaj, E. Podstawka, L.M. Proniewicz, Changes in local structure of lithium manganese spinels (Li:Mn=1:2) characterised by XRD, DSC, TGA, IR and Raman spectroscopy, J. Phys. Chem. Solids, 66(10) (2005) 1761-1768

- J. Łojewska, R. Dziembaj, Peculiarities of transition metals dispersed on oxide support in catalysis phenomena - Example of model Co foil catalysts, J.Phys.Chem.Solids, 66 (2005) 479-483.

- J. Łojewska, B. Źrałka, W. Makowski, R. Dziembaj, Promoting methane partial oxidation. Homogenous additives impact on formaldehyde yield on vanadia catalysts, Catalysis Today, 101 (2005) 73-80

- P. Kuśtrowski, D. Sułkowska, R. Pytlowany, R. Dziembaj, Kinetics of self-condensation of acetone over heterogeneous Ba(OH)2 and Sr(OH)2 catalysts, Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 81 (2004) 3-11

- A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, R. Dziembaj, D. Majda, Ł. Hetmańczyk, Thermal decomposition of [Mg(NH3)6](NO3)2, [Ni(NH3)6](NO3)2 and [Ni(ND3)6](NO3)2, Thermochimica Acta, 419 (2004) 223-229

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Zbroja, B. Gil-Knap, J. Datka, R. Dziembaj, SCR of NO by NH3 on alumina or titania pillared montmorillonite various modified with Cu or Co. Part II. Temperature programmed studies, Applied Catalysis B: Environmental, 53 (2004) 47-61

- P. Kuśtrowski, A. Węgrzyn, L. Chmielarz, A. Bronkowska, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Thermally induced transformations in polyoxometalate-pillared hydrotalcite, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77 (2004) 243-251

- L. Chmielarz, M. Zbroja, P. Kuśtrowski, B. Dudek, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Pillared montmorillonites modified with silver. Temperature programmed desorption studies, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77 (2004) 115-123

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Zbroja, W. Łasocha, R. Dziembaj, Selective reduction of NO with NH3 over pillared clays modified with transition metals, Catalysis Today, 90 (2004) 43-49

- A. Michalik, A. Pacuła, E.M. Serwicka, K. Bahranowski, A. Gaweł, R. Dziembaj, E. Bielańska, The role of synthesis parameters in preparation of Cu, Cr-layered double hydroxides, Pol. J. Chem., 78, (2004) 1997-2004

- A. Węgrzyn, D. Majda, A. Rafalska-Łasocha, B. Dudek, R. Dziembaj, Modyfikacja struktury hydrotalkitów poprzez odmienne podstawienie anionowe i jej wpływ na teksturę otrzymywanych tlenków mieszanych, XI Forum Zeolitowe, Wysowa-Zdrój, 29.08.-03.09.2004, Wyd. IKiFP PAN, 40-45

- P. Kuśtrowski, D. Sułkowska, R. Pytlowany, R. Dziembaj, Zastosowanie katalizatorów heterogenicznych w reakcji kondensacji aldolowej aceton-cytral, Zeszyty Prac Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, PN 1041, Zielona Chemia, Wrocław 2004, 103-108

- J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, W. Ojczyk, M. Ziemnicki, P. Wilk, M. Molenda, M. Drozdek, R. Dziembaj, The effect of 3d substitution in the manganese sublattice on the charge transport mechanizm and electrochemical properties of manganese spinel, Solid State Ionics, 171(3-4) (2004) 215-227

- W. Makowski, J. Łojewska, R. Dziembaj, TPR and TPD studies of vanadia/silica catalysts for selective oxidation of methane to formaldehyde, React. Kinet.Catal. Letters, 83 (2004) 121-128

- T. Borowiecki, A. Denis, W. Gac, R. Dziembaj, Z. Piwowarska, M. Drozdek, Oxidation-reduction of Ni/Al2O3 steam reforming catalysts promoted with Mo, Applied Catalysis A. General 274 (2004) 259-267

- A. Barański, D. Dutka, R. Dziembaj, A. Konieczna-Molenda, J.M. Łagan, Effect of relative humidity on the degradation rate of cellulose. Methodology studies, Restaurator 25 (2004), 68-74

- T. Borowiecki, R. Dziembaj, M. Drozdek, G. Giecko, M. Panczyk, Z. Piwowarska, Studies of the model Ni-Mo/alumina catalysts in the n-butane hydrogenolysis reactions, Applied Catalysis A: General 247 (2003) 17–25

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Influence of Cu, Co and Ni cations present in brucite-type layers on thermal behavior of hydrotalcites and reducibility of the derived mixed oxide systems, Thermochimica Acta, 395 (2003) 225-236

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Zbroja, A. Rafalska-Łasocha, B. Dudek, R. Dziembaj, SCR of NO by NH3 on alumina or titania pillared montmorillonite various modified with Cu or Co. Part I. General characterization and catalysts screening, Applied Catalysis B: Environmental, 45 (2003) 103-116

- R. Dziembaj, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, Oxydehydrogenation of ethylbenzene to styrene in the presence of CO2 on the catalysts obtained from [Li(Fe,Al)2(OH)6]CO3·xH2O precursors, Applied Catalysis A: General 255 (2003) 35-43

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Zbroja, R. Dziembaj, Redukcja tlenków azotu wobec podpieranych montmorylonitów modyfikowanych jonami metali przejściowych, Przemysł Chemiczny 82 (2003) 678-681

- P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, A. Rafalska-Łasocha, B. Dudek, A. Węgrzyn, R. Dziembaj, Aktywowane termicznie hydrotalkity w roli katalizatorów rozkładu podtlenku azotu, Przemysł Chemiczny 82 (2003) 732-735

- R. Dziembaj, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, Syntetyczne hydrotalkity jako prekursory wysoko zdyspergowanych katalizatorów tlenkowych, Przemysł Chemiczny 82 (2003) 170-173

- R. Dziembaj, Katalizatory otrzymywane z prekursorów hydrotalkitowych – materiały nanostruturalne dla zielonej chemii, Przemysł Chemiczny 82 (2003) 691-693

- J. Surman, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, R. Dziembaj, Modelowanie kinetyki reakcji w badaniach metodą TPR katalizatorów tlenkowych, Przemysł Chemiczny 82 (2003) 783-785

- A. Barański, R. Dziembaj, A. Konieczna-Molenda, J.M. Łagan, S. Walas, Wpływ siarczanu glinu na kwaśną degradację celulozy, Przemysł Chemiczny 82 (2003) 1109-1112

- J. Molenda, W. Ojczyk, M. Marzec, J. Marzec, J. Przewoźnik, R. Dziembaj, M. Molenda, Electrochemical and chemical deintercalation of LiMn2O4, Solid State Ionics 157 (2003) 73-79

- R. Dziembaj, M. Molenda, D. Majda, S. Walas, Synthesis, thermal and electrical properties of Li1+δMn2-δO4 prepared by a sol-gel method, Solid State Ionics, 157 (2003) 81-87

- R. Dziembaj, M. Molenda, Stabilization of the spinel structure in Li1+δMn2-δO4 obtained by sol-gel method, J. Power Sources 119-121 (2003) 121-124

- J. Molenda, M. Molenda, J. Marzec, R. Dziembaj, Structural, electrical and electrochemical properties of manganese spinels obtained using the „soft chemistry” and high temperature methods, Archiwum Nauki o Materiałach 25, Nr 4 (2003) 517-532

- J. Łojewska, W. Makowski, A.F. Farre, R. Dziembaj, Formaldehyde formation in coupled oxidation of methane and methanol over V2O5 and MoO3 silica supported catalysts, Polish Journal of Chemistry 77 (2003) 1339-1350

- W. Makowski, D. Majda, R. Dziembaj, Badania adsorpcji alkanów na zeolitach HZSM-5 i HY metodą termograwimetryczną, Przemysł Chemiczny 82 (2003) 226-229

- J. Łojewska, B. Źrałka, W. Makowski, R. Dziembaj, The effect of homogeneous promoters on selective oxidation of methane to formaldehyde on V2O5/SiO2, Polish J. Chem. Technology 77 (2003) 26-28

- W. Makowski, D. Majda, R. Dziembaj, Zastosowanie termograwimetrii do badania zeolitów metodami temperaturowo programowanej desorpcji i reakcji, Materiały konferencyjne X Forum Zeolitowego, Tuczno 2003, str. 168-173. ISBN 83-918771-3-2

- W. Makowski, D. Majda, R. Dziembaj, Temperaturowo programowana równowagowa desorpcja liniowych alkanów jako metoda badania struktury porowatej zeolitów, XXV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków 2003,Wyd. IKiFP PAN, 44-45, ISBN 83-907325-6-4

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, A. Rafalska-Łasocha, D. Majda, R. Dziembaj; Catalytic activity of Co-Mg-Al, Cu-Mg-Al and Cu-Co-Mg-Al mixed oxides derived from hydrotalcites in SCR of NO with ammonia; Applied Catalysis B: Environmental, 35 (2002) 195-210

- E. Bielańska, M. Najbar, S. Nizioł, R. Dziembaj, S. Witkowski, Segregation phenomena induced by redox processes in V-Sb-O catalysts, Bull. Pol. Ac.: Chem., 50 (2002) 257-266

- P. Kuśtrowski, M. Zbroja, R. Dziembaj, H. Papp, Coupling of N2O decomposition and ethylbenzene dehydrogenation over γ-Al2O3 supported transition metal oxide catalysts, Catalysis Letters 80 (2002) 1-6

- R. Dziembaj, L. Chmielarz, A. Węgrzyn, P. Kuśtrowski, Preparation, characterization and testing of hydrotalcite-derived polyoxovanadates-intercalated catalysts for selective catalytic reduction of NO with NH3, Bull. Pol. Ac. Sci. Chem., 50 (2002) 237-248

- P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, A. Węgrzyn, J. Surman, R. Dziembaj, Oxidative dehydrogenation of n-butane over transition metal containing hydrotalcite-derived catalysts, IV Intern. Conf. Catalysis and Adsorption in Fuel Processing and Environmental Protection, Scientific Papers of the Institute of Chemistry and Technology of Petroleum and Coal of the Wrocław University of Technology, 57 (2002) 247-252

- A. Węgrzyn, P. Kuśtrowski, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Mg-Al hydrotalcite modified with V3+ and/or V5+ cations as precursors of catalysts for oxidative dehydrogenation of iso-butane, IV Intern. Conf. Catalysis and Adsorption in Fuel Processing and Environmental Protection, Scientific Papers of the Institute of Chemistry and Technology of Petroleum and Coal of the Wrocław University of Technology, 57 (2002) 253-258

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, M. Dutkiewicz, R. Dziembaj, Kinetics and mechanism of decomposition of nitrous oxide over copper catalysts, IV Intern. Conf. Catalysis and Adsorption in Fuel Processing and Environmental Protection, Scientific Papers of the Institute of Chemistry and Technology of Petroleum and Coal of the Wrocław University of Technology, 57 (2002) 457-462

- L. Chmielarz, M. Zbroja, P. Kuśtrowski, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Application of pillared clays modified with transition metals in reduction of NO with C2H4, IV Intern. Conf. Catalysis and Adsorption in Fuel Processing and Environmental Protection, Scientific Papers of the Institute of Chemistry and Technology of Petroleum and Coal of the Wrocław University of Technology, 57 (2002) 463-468

- L. Chmielarz, M. Zbroja, B. Dudek, R. Dziembaj, Pillared montmorillonites modified with copper or cobalt as catalysts of DeNOx with ammonia, IV Intern. Conf. Catalysis and Adsorption in Fuel Processing and Environmental Protection, Scientific Papers of the Institute of Chemistry and Technology of Petroleum and Coal of the Wrocław University of Technology, 57 (2002) 451-456

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, A. Rafalska-Łasocha, B. Dudek, R. Dziembaj, Decomposition of nitrous oxide over hydrotalcite derived catalysts, Polish J. Environ. Studies, 11 (2002) 17-22

- A. Węgrzyn, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, B. Dudek, R. Dziembaj, Hydrotalkity jako prekursory mezoporowatych katalizatorów tlenkowych, Materiały IX Forum Zeolitowego „Zeolity – synteza, adsorpcja, kataliza”, Wyd. IKiFP PAN, Kraków 2002, 16-21

- L. Chmielarz, M. Zbroja, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Montmorylonity interkalowane tlenkiem glinu lub tytanu jako katalizatory procesów redukcji NOx w gazach spalinowych, Materiały IX Forum Zeolitowego „Zeolity – synteza, adsorpcja, kataliza”, Wyd. IKiFP PAN, Kraków 2002, 59-64

- A. Węgrzyn, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, P. Gębala, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Efektywność wymiany anionów CO32- i NO3- na jony poliwanadanowe w hydrotalkitach Mg-Al, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 9 (2002) 677-684

- P. Kuśtrowski, M. Zbroja, M. Korput, R. Dziembaj, Aktywność katalizatorów nośnikowych na bazie g-Al2O3 zawierających tlenki różnych metali przejściowych w reakcji rozkładu N2O w obecności etylobenzenu, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 9 (2002) 617-624

- D. Lisovytskyi, Z. Kaszkur, N.V. Baumer, J. Pielaszek, M. Molenda, R. Dziembaj, J. Marzec, J. Molenda, J. Dygas, M. Kopeć, F. Krok, Phase transformation of nanocrystalline lithium manganese spinels produced by low and high temperature methods, Molecular Physics Reports 35 (2002) 26-30

- M. Molenda, R. Dziembaj, Influence of thermal treatment on structural and electrical properties of Li1-δMn2-2δO4 obtained by a sol-gel method, Molecular Physics Reports, 35 (2002) 17-20

- M. Molenda, R. Dziembaj, Phase transition disappearance in Li1+δMn2-δO4 depended on lithium excess, in “New Trends in Intercalation Compounds for Energy Storage”, (ed. C. Julien et al.), NATO Science Series, II. Mathematics, Physics and Chemistry, Kluwer Publ., Dordrecht, vol. 61 (2002), p. 615-616

- J. Molenda, J. Marzec, P. Wilk, M. Molenda, R. Dziembaj, Characterization of nanostructured manganese spinel – A cathode material obtained by a sol-gel method”, Molecular Physics Reports, 35 (2002) 31-35

- J. Łojewska, W. Makowski, R. Dziembaj, Low temperature deactivation of model cobalt catalyst in ethylene hydrogenation; 4th Intern. Conf. Catalysis and Adsorption in Fuel Processing and Environmental Protection, Scientific Papers of the Institute of Chemistry and Technology of Petroleum and Coal of the Wrocław University of Technology, 57 (2002) 119-123

- W. Makowski, D. Majda, R. Dziembaj, Wyznaczanie ciepła adsorpcji heksanu i heptanu dla zeolitów HZSM-5 i HY na podstawie izobar adsorpcji; Materiały IX Forum Zeolitowego „Zeolity – synteza, adsorpcja, kataliza”, Wyd. IKiFP PAN, Kraków 2002, 143-147

- J. Łojewska, W. Makowski, R. Dziembaj, Retarding, blocking and activating the cobalt catalyst by carbonaceous deposits studied in hydrogenation of ethylene, Chemical Engineering Journal, 90 (2002) 203-208

- E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, R. Chyży, B. Grad, R. Dziembaj, Melting and thermal decomposition of [Ni(H2O)6](NO3)2, Thermochimica Acta 370 (2001) 65–71

- K. Schulze, W. Makowski, R. Chyży, R. Dziembaj, G. Geismar, Nickel doped hydrotalcites as catalyst precursors for the partial oxidation of light paraffins, Applied Clay Science, 18 (2001) 59-69

- P. Kuśtrowski, A. Rafalska-Łasocha, D. Majda, D. Tomaszewska, R. Dziembaj, Preparation and characterization of new Mg-Al-Fe oxide catalyst precursors for dehydrogenation of ethylbenzene in the presence of carbon dioxide, Solid State Ionics, 141-142 (2001) 237-242

- L. Chmielarz, R. Dziembaj, T. Łojewski, A. Węgrzyn, T. Grzybek, J. Klinik, D. Olszewska; Effect of water vapour and SO2 addition on stability of zirconia-pillared montmorillonites in selective catalytic reduction of NO with ammonia, Solid State Ionics, 141-142 (2001) 715-719

- J. Surman, D. Majda, A. Rafalska-Łasocha, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, R. Dziembaj, Potassium ferrites formation in promoted hematite catalysts for dehydrogenation. Thermal and structural analyses; J. Thermal Anal. Calorimetry 65 (2001) 445-450

- L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, A. Węgrzyn, P. Gębala, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj; Application of layered double hydroxide based catalysts in SCR of NO with ammonia, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 10, Supplement II – Catalytic DENOX (2001) 42-45

- P. Kuśtrowski, A. Cichocki, B. Dudek, M. Żelasko, M. Michalik, R. Dziembaj, Modyfikacja zeolitów typu Y i ZSM-5 solą Fe(III) w kierunku wygenerowania aktywności katalitycznej w procesie odwodornienia etylobenzenu do styrenu, Materiały VIII Forum Zeolitowego „Zeolity – synteza, adsorpcja, kataliza”, Wysowa – Zdrój 23-27 września 2001, Wyd. IKiFP PAN w Krakowie (ISBN 83-907325-2-1), 17-22

- D. Majda, G. Klinger, W. Makowski, R. Dziembaj, H. Vinek, Materiały VIII Forum Zeolitowego „Zeolity – synteza, adsorpcja, kataliza”, Wysowa – Zdrój 23-27 września 2001, Wyd.IKiFP PAN w Krakowie (ISBN 83-907325-2-1), 106-110

- J. Łojewska, W. Makowski, T. Tyszewski, R. Dziembaj; Active state of model cobalt foil catalyst studied by SEM, TPR/TPO, XPS and TG, Catalysis Today 69 (2001) 409-418

- L. Chmielarz, R. Dziembaj, T. Grzybek, J. Klinik, T. Łojewski, D. Olszewska, A.Węgrzyn, Application of various transient kinetics methods for studies of DENOX catalysts, Polish Journal of Environmental Studies 9, Supl.I (2000) 17-20

- R. Dziembaj, P. Kuśtrowski, T. Badstube, H. Papp, On the deactivation of Fe,K/active carbon catalysts in the course of oxidative dehydrogenation of ethylbenzene with carbon dioxide, Topics in Catalysis, 11/12 (2000) 317-326

- T. Badstube, H. Papp, R. Dziembaj, P. Kuśtrowski, Screening of catalysts in the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene with carbon dioxide, Applied Catalysis A: General, 204 (2000) 153-165.

- L. Chmielarz, R. Dziembaj, T. Grzybek, J. Klinik, T. Łojewski, D. Olszewska, H. Papp; Pillared smectite modified with carbon and manganese as catalyst for SCR of NOx with NH3. Part I. General characterization and catalyst screening; Catalysis Letters 68 (2000) 95-100

- L. Chmielarz, R. Dziembaj, T. Grzybek, J. Klinik, T. Łojewski, D. Olszewska, A. Węgrzyn; Pillared smectite modified with carbon and manganese as catalyst for SCR of NOx with NH3. Part II. Temperature-programmed studies; Catalysis Letters 70 (2000) 51-56

- P. Kuśtrowski, J. Surman, L. Chmielarz, R. Dziembaj, Influence of preparation method of hematite catalyst precursors on their catalytic activity in dehydrogenation of ethylbenzene to styrene, Polish Journal of Chemical Technology 3 (2000) 27-30

- P. Kuśtrowski, J. Surman, L. Chmielarz, R. Chyży, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Reakcje w fazie stałej jako determinanty aktywności układów tlenkowych Fe-K-O w procesie katalitycznego odwodornienia etylobenzenu do styrenu, „Technologia chemiczna na przełomie wieków”, Wydawnictwo Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Gliwice 2000, 161-164

- L. Chmielarz, R. Dziembaj, T. Łojewski, T. Grzybek, J. Klinik, D. Olszewska, Zastosowanie montmorylonitów podpieranych kompleksami cyrkonu i dotowanych manganem w procesie selektywnej redukcji NOx amoniakiem; „Technologia Chemiczna na Przełomie Wieków”, Wydawnictwo Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Gliwice 2000, 583-586

- K. Schulze, W. Makowski, R. Chyży, R. Dziembaj, G. Geismar, Syngas production by partial oxidation of light paraffins using mixed oxide nickel catalysts; „Technologia chemiczna na przełomie wieków”, Wydawnictwo Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Gliwice 2000, 103-106

- A. Barański, R. Dziembaj, A. Konieczna, A. Kowalski, J.M. Łagan, L. Proniewicz; Metodology of Kinetic Investigation of Cellulose Degradation; “Technologia Chemiczna na przełomie wieków”, Wydawnictwo Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Gliwice 2000, 441–450

- A. Barański, R. Dziembaj, J. M. Łagan, A. Pattek–Janczyk, W. Arabczyk, K. Kałucki, A. Gołębiowski, Z. Janecki, K. Stołecki, Z. Śpiewak, Katalizator żelazowy do syntezy amoniaku otrzymywany z domieszkowanego wustytu, “Technologia Chemiczna na przełomie wieków”, Wydawnictwo Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej Gliwice 2000, 631–634

- T. Łojewski, R. Dziembaj, Techniki temperaturowo programowane, w “Fizykochemiczne metody badań katalizatorów” pod red. M. Najbar, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, 213-224

- W. Makowski, R. Dziembaj, Wyznaczanie aktywności katalizatorów w laboratoryjnych reaktorach katalitycznych, w: “Fizykochemiczne metody badań katalizatorów” pod red. M. Najbar, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, 225-236

- R. Dziembaj, J. Łojewska, T. Łojewski, Application of metal oxidation and oxide reduction to determine superficial phases containing active centres in redox catalysts, Solid State Ionics 117 (1999) 87-93

- L. Chmielarz, R. Dziembaj, J. Jamrozik, I. Kargulewicz, W. Makowski, Stability and reactivity of the active assemblies in modified graphites characterized by TPD and TPH, J. Therm. Anal. Cal. 55 (1999) 867-875

- J. Łojewska, R. Dziembaj, Deactivation of cobalt hydrogenation catalyst induced by carbonaceous deposits. A model and its experimental verification.; Studies in Surface Science and Catalysis 126 (1999) 121–130

- A. Barański, R. Dziembaj, A. Kotarba, A. Gołębiowski, Z. Janecki, J.B.C. Pettersson, Deactivation of Iron Catalyst by Water – Potassium Thermal Desorption Studies, Studies in Surface Science and Catalysis 126 (1999) 229-236

- A. Bielański, R. Dziembaj, A. Małecka-Lubańska, J. Poźniczek, M. Hasik, M. Drozdek, Polyaniline Supported Heteropolyacid (H4SiW12O40) as the Catalyst for MTBE Synthesis,  Journal of Catalysis 185 (1999) 363-370

- J. Pasel, P. Käßner, B. Montanari, M. Gazzano, A. Vaccari, W. Makowski, T. Łojewski, R. Dziembaj, H. Papp, Transition metal oxides supported on active carbons as low temperature catalysts for the selective catalytic reduction (SCR) of NO with NH3, Applied Catalysis B: Environmental, 18 (1998) 199-213

- T. Badstube, H. Papp, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Oxidative dehydrogenation of ethylbenzene with carbon dioxide on alkali-promoted Fe/active carbon catalysts, Catalysis Letters, 55 (1998), 169-172

- T. Badstube, H. Papp, P. Kustrowski, R. Dziembaj, Heterogeneous catalytic oxidative dehydrogenation of ethylbenzene to styrene with carbon dioxide; Proceedings of the DGMK-Conference „Selective Oxidations in Petrochemistry”, 1998, 125-130

- R. Dziembaj, L. Chmielarz, K. Stańczyk, E. Pamuła, Badania wpływu katalizatorów, promotorów i powierzchniowych grup funkcyjnych na zgazowanie wodorem materiałów węglowych; Materiały II Kongresu Technologii Chemicznej, Wrocław 15–18 września 1997, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wrocław 1998, vol V, 2175–2185

- J. Łojewska, R. Dziembaj, Weryfikacja modelu deaktywacji poprzez depozyt węglowy w reakcjach uwodornienia na katalizatorach kobaltowych; Materiały II Kongresu Technologii Chemicznej, Wrocław 15–18 września 1997, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wrocław 1998, vol. II, 609–619.

- T. Łojewski, R. Dziembaj, R. Chyży, A. Vaccari, B. Montanari, Charakteryzacja miedziowych katalizatorów procesu DENOX otrzymywanych z współstrącanych i impregnowanych prekursorów hydrotalkitowych; Materialy II Kongresu Technologii Chemicznej, Wrocław 15–18 września 1997, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wrocław 1998, vol. II, 754–762

- J. Łojewska, R. Dziembaj, Model of Activation of the Cobalt Foil as a Catalyst for CO2 Methanation, J. Mol. Catal. A: Chemical, 122 (1997) 1-11

- B. Montanari, M. Gazzano, A. Vaccari, P. Käßner, H. Papp, J. Pasel, R. Dziembaj, W. Makowski, T. Łojewski, Characterization and activity of novel copper-containing base catalysts for selective catalytic reduction of NOx with NH3, Appl. Catal. B: Environmental 13 (1997) 205-217

- A. Barański, R. Dziembaj, A. Kotarba, M. Łagan, J. Łojewska, E. Pieprzyk, L. Mleczko, M. Baerns, A new approach to kinetic study of wet atmosphere activation of fused iron catalyst, Appl. Catal. A: General 162 (1997) 133-148

- A. Barański, R. Dziembaj, A. Kotarba, M. Łagan, J. Łojewska, E. Pieprzyk, M. Baerns, L. Mleczko, A new experimental approach to kinetic study of the effect of gaseous product on gas-solid reactions, Solid State Ionics 101-103 (1997) 677-680

- T. Łojewski, R. Dziembaj, R. Chyży, A. Vaccari, B. Montanari, Characterization of the DENOX catalysts derived from impregnated and co‑precipitated hydrotalcite precursors, Polish J. Environmental Stud. 6 Supplement (1997) 71-75

- G. Fröhlich, U. Kestel, J. Łojewska, T. Łojewski, G. Meyer, M. Voß, D. Borgmann, R. Dziembaj, G. Wedler, Activation and Deactivation Studies of Cobalt Catalyst in Hydrogenation of Carbon Dioxide, Appl. Catal. A: General 134 (1996) 1-19

- R. Dziembaj, W. Makowski, L. Chmielarz, Synergistic effects in the transition metal catalysed hydrogenation of commercial graphites promoted by Ca(NO3)2 and pretreated with O2 and CO2, Carbon 34(7) (1996) 913-916

- R. Dziembaj, A. Małecka, Z. Piwowarska, A. Bielański, XPS Study of Polyaniline Supported Dodecatungstosilicic Acid Catalyst, J. Mol. Catalysis A: Chemical 112 (1996) 423-430

- B. Montanari, A. Vaccari, P. Käßner, H. Papp, J. Pasel, R. Dziembaj, W. Makowski, Characterization and activity of novel copper-containing base catalysts for selective catalytic reduction of NOx with NH3, Proc. 11th Int. Congress on Catalysis, Baltimore 1996

- B. Klingenberg, G. Fröhlich, U. Grellner, U. Kestel, J. Łojewska, T. Łojewski, G. Meyer, M. Voß, D. Borgmann, R. Dziembaj, G. Wedler, Structural Aspects of Activation and Deactivation of Cobalt Catalyst in Hydrogenation of Carbon Dioxide, Elsevier Science B.V., Studies in Surface Science and Catalysis vol. 101 (1996) 961-969

- T. Łojewski, R. Dziembaj, A Vaccari, B. Montanari; Characterization of hydrotalcite based DENOX catalysts; Proc. Third Polish Seminar of Catalytic DENOX, Lublin-Krasnogród, 29-30.09.96, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996, 63-69

- H. Papp, P. Käßner, J. Pasel, R. Chyży, R. Dziembaj, Characterization of active carbon based DENOX catalysts; Proc. Third Polish Seminar of Catalytic DENOX, Lublin-Krasnogród, 29-30.09.96, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996, 70-81

- R. Dziembaj, W. Makowski, Charakteryzacja aktywności i stabilności katalizatorów Ni/Al2O3 w reakcji reformingu metanu dwutlenkiem węgla, I Kongres Technologii Chemicznej, Szczecin, WUPT Szczecin (1995) 526-529

- K. Stańczyk, R. Dziembaj, Z. Piwowarska, S. Witkowski, Transformation of nitrogen structures in carbonization of model compounds determined by XPS, Carbon 33(10) (1995) 1383-1392

- Z. Piwowarska, K. Stańczyk, R. Dziembaj, XPS evidences for changes in the nitrogen forms in result of hydropyrolysis of model chars, Proc. 8th International Conference on Coal Science, Oviedo, Spain, 10-15 September 1995, 1693-1696

- M. Hasik, I. Kulszewicz-Bajer, J. Poźniczek, Z. Piwowarska, A. Proń, A. Bielański, R. Dziembaj, Preparation of conjugated polymer supported heteropolyanions – New efficient catalysts for ethyl alcohol conversion; Studies on Surface Science 91 (1995) 571-578

- M. Hasik, J. Poźniczek, Z. Piwowarska, R. Dziembaj, A. Bielański, A. Proń, Catalytic conversion of ethyl alcohol on polyaniline protonated with 12‑tungstosilicic acid, J. Mol. Catal. 89 (1994) 329-344

- M. Hasik, A. Proń, J. Poźniczek, A. Bielański, Z. Piwowarska, K. Kruczała, R. Dziembaj, Physicochemical and catalytic properties of protonated polyaniline with 12‑molybdophosphoric acid, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 90(14) (1994) 2099-2106

- W. Makowski, R. Dziembaj, Fast and slow methanation pathways in hydrogenation of carbon dioxide on Fe-Mn catalysts, J. Mol. Catal. 91 (1994) 353-367

- R. Dziembaj, J. Łojewska, T. Łojewski, Deactivation of preoxydized cobalt foil studied by CO2 pulse hydrogenation, React. Kinet. Catal. Lett. 52 (1994) 445-451

- R. Dziembaj, T. Łojewski, Evolution of oxide layer on the cobalt foil studied by temperature programmed reduction, React. Kinet. Catal. Lett. 52 (1994) 437-443

- R. Dziembaj, Z. Piwowarska, X‑ray photoelectron spectroscopy (XPS) as a useful tool to characterize polyaniline doped by 12‑tungsto‑silicic or ‑phosphoric and 12‑molybdo‑phosphoric acids, Synth. Metals 63 (1994) 225-232

- G. Fröhlich, U. Kestel, J. Łojewska, T. Łojewski, H. Mex, G. Meyer, M. Voß, D. Borgmann, R. Dziembaj, G. Wedler, Model Studies on the Hydrogenation of Carbon Dioxide over Cobalt Catalysts, Jahrestreffen deutscher Katalytiker, Friedrichsroda (1994) 23-25

- M. Hasik, A. Proń, I. Kulszewicz‑Bajer, J. Poźniczek, A. Bielański, Z. Piwowarska, R. Dziembaj, Polyaniline doped with heteropolyanions: spectroscopic and catalytic properties, Synth. Met. 55-57 (1993) 972-976

- B. Porankiewicz, O. Lachman, R. Dziembaj, XPS evidences for chemical corrosion of tungsten carbide knives, Proc. 11 Int. Wood Machinery Seminar, Oslo 1993, 137-140

- R. Dziembaj, W. Makowski, H. Papp, Carbon dioxide hydrogenation on Fe‑Mn oxide catalysts doped with Rh and La, J. Mol. Catal. 75 (1992) 81-99

- R. Dziembaj, O. Lachman, Z. Piwowarska, L. Stoch, M. Łączka, Surface characterization of lead‑ and bismuth‑lead‑silicate glasses by x‑ray photoelectron spectroscopy (XPS), Proc. Int.Conf.on Glass, Madryt (1992) 341-346

- R. Dziembaj, Nauki Ścisłe – Model Współpracy Europejskej, „Nauka dla Pokoju”, Wydawnictwo UJ, (1992) 121-126, ISBN 83-233-0585-4

- R. Dziembaj, J. Malczyk, A. Barański, Oxygen corrosion of calcined cokes: II. Non‑linear nucleation model of this oxygen corrosion, Carbon 29 (1991) 329-336

- R. Dziembaj, W. Makowski, G. Wedler, On the Boudouard reaction on iron films ‑ A model of the self‑poisoning reaction, Polish  J. Chem. 65 (1991) 557-569

- B. Sieklucka, R. Dziembaj, S. Witkowski, XPS evidence for the photoproduction of tungsten (VI) cyano‑complexes in charge‑transfer photochemistry of W(CN)83- ion in nonaqueous solvents, Inorg. Chim. Acta 187 (1991) 5-8

- G. Meyer, H. Wetzel, D. Borgmann, G. Wedler, R. Dziembaj, T. Łojewski, Model study of carbon dioxide hydrogenation catalyzed by pre‑oxidized cobalt sheets, "Heterogeneous Catalysis",  Ed. L.Petrov, A.Andreev and B.Kudinov, CHIMCO Co. Vratza 1991, vol. 2, 619‑624

- R. Dziembaj, J. Malczyk, A. Witosławski, Restatement and a new method of application of the Avrami model, J. Thermal Anal. 36 (1990) 17-22

- R. Dziembaj, Tlenowa korozja koksów kalcynowanych i grafityzowanych jako model reakcji gaz‑porowate ciało stałe, w "Powierzchnia węgla '90", Wydawnictwo Zakładu Karbochemii PAN, Gliwice 1990, str.92‑99

- G. Pirug, R. Dziembaj, H.P. Bonzel, Pt oxidation at 480 K under vacuum conditions, Surface Science 221 (1989) 553-564

- R. Dziembaj, A. Barański, J. Malczyk, K. Pawłowski, Kinetyka utleniania koksu kalcynowanego, Koks‑Smoła‑Gaz 34 (1989) 172-177

- R. Dziembaj, W. Makowski, G. Wedler, A. Schmidt, H. Landes, A model study of carbiding of polycrystalline iron films by carbon monoxide, Reactivity of Solids 7 (1989) 343-358

- J. Malczyk, R. Dziembaj, Analysis of non‑linear kinetic equations applicable to phase transformations and to chemical reactions in solids, Proc. 2nd Symposium Solid State Chem., Pardubice (1989) 83-84

- R. Dziembaj, J. Malczyk, A. Barański, K. Pawłowski, On the applicability of the full Avrami model equation to kinetics of the calcined coke oxidation at about 800‑900 K, Proc. 9th Polish Graphite Conference, Zakopane 1988, Wyd. NOT Kraków, 448‑454

- R. Dziembaj, A. Barański, J.M. Łagan, J. Malczyk, K. Pawłowski, Oxygen corrosion of calcined cokes: I. Isothermal kinetics and texture variation, Carbon 26 (1988) 309-315

R. Dziembaj, Labile oxygen characterization in the V‑Mo‑Ag‑O system, Wiss. Ztschr. Friedrich‑Schiller‑Univ. Jena Naturwiss. R. 37 (1988) 819-830

- R. Dziembaj, J. Malczyk, On stochastic models of solid‑state reactions, J. Thermal Anal. 33 (1988) 285-289

- R. Dziembaj, J. Surman, Characterization of the redox‑reactivity of transition metal oxides by temperature‑programmed limited thermal decomposition, J. Thermal Anal. 33 (1988) 519-524

- R. Dziembaj, J. Malczyk, A. Barański, K. Pawłowski, On the applicability of Avrami‑type equation to kinetics of oxidation of calcined cokes, Carbon'88, Ed. B. Mc Enaney and T.J. Mays, IOP Publ. Inc.,Bristol 1988, 86‑92

- R. Dziembaj, S. Hodorowicz, G. Ciembroniewicz, Thermal stability and phase transformations in a commercial vanadia‑molybdena alkali‑promoted catalyst, J. Thermal Anal. 31 (1986) 761-772

- R. Dziembaj, On Avrami model of solid state transformations ‑ Discussion and convenient way to verify the model, Solid State Chemistry, Ed. M.Frumar, and L.Koudelka, Dum Techniky Usti nad Labem (1986) 83‑87

- R. Dziembaj, Beta‑bronze formation and phase transformations as the properties determinant of the sodium‑promoted vanadia‑molybdena catalysts, Solid State Chemistry, Ed. M.Frumar and L.Koudelka, Dum Techniky Usti nad Labem (1986) 196‑200

- K. Dyrek, R. Dziembaj, Redox reactions in the V2O5-x‑O2‑hydrocarbons system in relation to oxidation catalysis, in "Vanadia catalysts for processes of oxidation of aromatic hydrocarbons", Ed. B.Grzybowska‑Świerkosz, PWN Warszawa 1984, 163‑176

- R. Dziembaj, G. Ciembroniewicz, R. Kalicki, Thermal decomposition of ammonium paramolybdate (APM) as the main stage of vanadium—molybdenum oxide  catalysts preparation, in "Heterogeneous Catalysis", Ed. D.Shopov, A.Andreev, A.Palazov and L.Petrov, Publ. House Bulg. Acad. Sci. Sofia 1983, vol. 2, 289‑294

- G. Ciembroniewicz, R. Dziembaj, R. Kalicki, The lattice oxygen removal from the V‑Mo‑O industrial catalysts (KMD-219), in "Heterogeneous Catalysis", Ed. D.Shopov, A.Andreev, A.Palazov and L.Petrov, Publ. House Bulg. Acad. Sci. Sofia 1983, vol.2,p.345‑351

- R. Dziembaj, G. Wedler, Adsorption of carbon dioxide and co‑adsorption of carbon dioxide and hydrogen on iron, Surface Science 134 (1983) 283-296

- G. Ciembroniewicz, R. Dziembaj, R. Kalicki, Thermal decomposition of ammonium paramolybdate, J. Thermal Anal. 27 (1983) 125-138

- A. Barański, R. Dziembaj, C. Dunajewski, M. Lebiedziejewski, K. Pawłowski, A study of oxidation of graphite electrode material before and after impregnation with salts, Carbon 20 (1982) 401-408

- R. Dziembaj, G. Ciembroniewicz, Comparative studies of partial thermal decomposition in the V2O5‑V6O13‑MoO3 system, Zeszyty Naukowe AGH Nr 611 (1981) 51-57

- A. Barański, R. Dziembaj, M. Lebiedziejewski, K. Pawłowski, Badanie szybkości utleniania elektrod grafitowych impregnowanych i nieimpregnowanych, 8o Symp. Przem. Elektrod., Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Racibórz 1980, 120-125

- R. Dziembaj, G. Ciembroniewicz, R. Kalicki, Lattice oxygen removal from the V2O5-x oxide system, React. Kinet. Catal. Lett. 12 (1979) 89-94

- R. Dziembaj, Kinetics of the lattice oxygen removal from vanadia catalysts studied by the TPD method, in "Heterogeneous Catalysis", Ed. D.Shopov, A.Andrev, A.Balazov and L.Petrov, Publ. House Bulg. Acad. Sci., Sofia 1979, vol.1, p.217‑222

- L. Dziembaj, R. Dziembaj, Temperature‑programmed decomposition of NH4VO3 and NH4VO3‑TiO2 investigated by mass‑spectrometry and DTA methods, J. Thermal Anal. 17 (1979) 57-65

- R. Dziembaj, Oxygen equilibrium pressure above V2O5-x and thermodynamic properties of this oxide system, J. Solid State Chem. 26 (1978) 159-166

- R. Dziembaj, Oxygen equilibrium pressure as a measure of oxygen binding energy in the V2O5-x system, J. Solid State Chem. 26 (1978) 167-17

- R. Kalicki, R. Dziembaj, Zastosowanie omegatronu do badań rozkładu termicznego ciał stałych i termodesorpcji, Prace OBRTT Warszawa 1 (1978) 74-79

- R. Dziembaj, J. Podolski, Redox processes in the course of thermal decomposition of NH4VO3, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci chim. 26 (1978) 715-720

- R. Dziembaj, G. Ciembroniewicz, Lattice oxygen removal from V6O13 by the TPD method, React. Kinet. Catal. Lett. 9 (1978) 337-341

- R. Dziembaj, Lattice oxygen removal from nearly stoichiometric V2O5, React. Kinet. Catal. Lett. 9 (1978) 389-393

- R. Dziembaj, J. Piwowarczyk, Oxygen equilibrium pressure above the V2O5-x oxide system at 600oC (x£0.43), J. Solid State Chem. 21 (1977) 387-392

- R. Dziembaj, The temperature‑programmed desorption of oxygen from V2O5, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. chim. 24 (1976) 965-973

- R. Dziembaj, Mass-spectrometric study of the thermal decomposition of NH4VO3, in "Heterogeneous Catalysis", Ed. D.Shopov and G. Klissurski, Publ.House BAS, Sofia 1975, vol.2, 461-467

- R. Kalicki, R. Dziembaj;.Zastosowanie omegatronu do badań rozkładu termicznego ciał stałych i termodesorpcji, 3o Krajowa Konferencja Techniki Próżni, Mielno‑Koszalin 1975, str.123-125

- A. Bielański, R. Dziembaj, K. Dyrek, E. Wenda, The physicochemical properties of V2O5‑MoO3 system, Comm. Depart. Chem. Bulg. Acad. Sci. 6 (1973) 531-540

- A. Bielański, R. Dziembaj, Adsorption isobars of oxygen on vanadia‑molybdena catalysts, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci chim. 21 (1973) 547-558

- R. Dziembaj, Izobary sorpcji tlenu na katalizatorach V2O5‑MoO3, Zeszyty Naukowe ICSO Blachownia 19 (1972) 69-79

- A. Bielański, J. Dereń, R. Dziembaj, Z. Kluz, J. Nowotny, Adsorptive, catalytic and electronic properties of lithium‑doped cobalt oxide, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci  chim. 20 (1972) 587-596

- A. Bielański, R. Dziembaj, H. Urbańska, Reactions of carbon monoxide at the surface of nickel oxide, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci  chim. 19 (1971) 447-455

- A. Bielański, R. Dziembaj, Z. Kluz; Oxydation catalytique de l'oxyde de carbone a la surface de l'oxyde de cobalt dope on lithium, 3o Coll. Franco‑Polonais sur la Catalyse, Cracovie 1971, Wydawnictwo AGH, Kraków 1971, 25-26

- R. Dziembaj, Z. Kluz, Badania fizykochemicznych właściwości katalizatorów CoO dotowanych litem, Wiadomości Chemiczne 24 (1970) 317-328

- A. Bielański, J. Dereń, K. Dyrek, R. Dziembaj, J. Nowotny, E. Wenda, Surface and bulk properties in the LiO2 ‑NiO system, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. chim. 18 (1970) 357-363

- R. Dziembaj, H. Urbańska, Chemisorpcja tlenu i tlenku węgla na preparatach NiO dotowanych litem, Wiadomości Chemiczne 23 (1969) 464-484

- A. Bielański, R. Dziembaj, The mechanism of carbon monoxide oxidation on lithium‑doped nickel oxide catalyst, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci. chim. 16 (1968) 269-274

- A. Bielański, R. Dziembaj, J. Słoczyński, Effect of composition of the reacting gas mixture on the activation energy of carbon monoxide oxidation on lithium‑doped nickel oxide catalysts, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. Sci. chim. 15 (1967) 609-612

- A. Bielański, R. Dziembaj, J. Słoczyński; Kataliticzeskoje okislenije okisi uglieroda na obrazcach NiO promotirowannych Li i Fe; Tezisy Wsiesojuznowo Sowieszczanija "Chemisorpcja i jejo rol w katalize", Moskwa 1966, Izd. AN SSSR, Moskwa 1966, 54-55

- A. Bielański, R. Dziembaj, J.Słoczyński, Catalytic activity of lithium‑ and iron‑doped nickel oxide in carbon monoxide oxidation, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. sci chim. 14 (1966) 569-572

- J.W. Rohleder, R. Dziembaj, Near infrared spectroscopic study of certain intermolecular donor-acceptor complexes, Roczniki Chemii (Polish J.Chem.), 38 (1964) 1569-1580