Monika Bakierska

Stanowisko: Asystent, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Tel.: +48 12 686 24 22 

E-mail: bakierska@chemia.uj.edu.pl/monika.bakierska@uj.edu.pl

Wykształcenie:

2013 – 2016 Anglojęzyczne, interdyscyplinarne studia doktoranckie w ramach projektu Społeczeństwo - Technologie - Środowisko (projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego), Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2012 – 2016 Studia doktoranckie w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Studia ukończone z wyróżnieniem)

2010 – 2012 Interdyscyplinarne studia magisterskie na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia (studia ukończone z wyróżnieniem), Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2008 - 2012 Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, kwalifikacje do nauczania fizyki, chemii oraz przyrody, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2007 - 2010 Interdyscyplinarne studia licencjackie na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Nagrody:

2018 - Wyróżnienie posteru pt.: „Nanostrukturalne materiały węglowe otrzymywane z polimerów naturalnych do zastosowań w ogniwach Li-ion" (M. Lis, M. Bakierska, J. Pacek, M. Molenda) zaprezentowanego na konferencji XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów, Gdańsk

2018 - Nagroda z ramienia fundacji Bratniak za poster pt: „Od pomysłu do przemysłu- pakiety akumulatorów do samochodów elektrycznych” (M. Lis, M. Świętosławski M. Bakierska, M. Molenda) zaprezentowanego na konferencji Horyzonty Nauki, Kraków

2017 - Nagroda Sekcji Elektrochemii Włoskiego Towarzystwa Chemicznego za plakat "Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4-ySy cathode materials through potassium doping" (M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda), zaprezentowany podczas konferencji 21st International Conference on Solid State Ionics

2016 - Wyróżnienie Komitetu Organizacyjnego za plakat "Chemistry of modified LiMn2O4 spinel-based cathodes after electrochemical performance at elevated temperatures" (M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Molenda), zaprezentowany podczas konferencji 12th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT-12)

2014 - Wyróżnienie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego za plakat "Advanced LiMn2O4-ySy cathode materials for lithium-ion batteries" (M. Bakierska, M. Molenda), zaprezentowany podczas konferencji Horyzonty Nauki 2014 - Forum Prac Dyplomowych

2014 - Wyróżnienie Redakcji Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego za plakat "Advanced LiMn2O4-ySy cathode materials for lithium-ion batteries" (M. Bakierska, M. Molenda), zaprezentowany podczas konferencji Horyzonty Nauki 2014 – Forum Prac Dyplomowych

2012 - Nagroda im. Włodzimierza Jarzęby za komunikat ustny pt. "Nanokompozyty C/Sn – nowa generacja materiałów anodowych dla akumulatorów litowych o dużej pojemności" wygłoszony podczas konferencji Gotowi do Pracy 2012: Studenckie Prezentacje Badawcze

2012 - Nagroda Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego za komunikat ustny pt. "Nanokompozyty C/Sn – nowa generacja materiałów anodowych dla akumulatorów litowych o dużej pojemności" wygłoszony podczas konferencji Gotowi do Pracy 2012: Studenckie Prezentacje Badawcze.

Obszar badań:

- Chemia oraz technologia materiałów i nanomateriałów

- Systemy magazynowania energii

Publikacje:

- M. Lis, M. Bakierska, K. Chudzik, M. Rutkowska, J. Pacek, M. Molenda, Electrochemical Properties and Structure Evolution of Starch-Based Carbon Nanomaterials as Li-Ion Anodes with Regard to Thermal TreatmentPolymers 11(9) (2019) 1527

- K. Chudzik, M. Lis, M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Gajewska, M. Molenda, Improving the performance of sulphur doped LiMn2O4 by carbon coating, Journal of Power Sources 434 (2019) A226725
 
- M. Lis, K. Chudzik, M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Rutkowska, M. Molenda, Aqueous binder for nanostructured carbon anode materials for Li-ion batteries, Journal of The Electrochemical Society 166/3  (2019) A5354-A5361
 
- M. Bakierska, M. Lis, J. Pacek, M. Świętosławski, M. Gajewska, A. Tąta, E. Proniewicz, M. Molenda, Bio-derived carbon nanostructures for high-performance lithium-ion batteries, Carbon 145 (2019) 426-432
 
- M. Bakierska, K. Chudzik, M. Lis, J. Pacek, W. Marszałowicz, M. Molenda, Lithium-Ion Battery - Advanced, Sustainable Energy Storage Technology, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-613-9-95708-8 (2018)
 

- M. Świętosławski, M. Bakierska, J. Pacek, K. Chudzik, M. Lis, W. Marszałowicz, R. Knura, M. Molenda, Integrated and Sustainable Solutions for Li-ion Energy Storage Systems, Advances in Inorganic Chemistry 72 (2018) 287-321

- M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda,  Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4−ySy cathode materials through potassium doping, Solid State Ionics 317C (2018) 190-193

- M. Bakierska, A. Chojnacka, M. Świętosławski, P. Natkański, M. Gajewska, M. Rutkowska, M. Molenda, Multifunctional carbon aerogels derived by sol-gel process of natural polysaccharides of different botanical origin, Materials 10(11) (2017) 1336

-  M. Lis, K. Chudzik, J. Śmietańska, M. Bakierska, M. Molenda, Materiały węglowe pochodzenia naturalnego do magazynowania energii, Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych (monografia), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. (data wydania 15.09.2017), ISBN 978-83-65598-95-0, str. 140-160

- M. Bakierska, M. Świętosławski, A. Chojnacka, D. Majda, R. Dziembaj, M. Molenda, Effect of electrolyte composition on thermal stability and electrochemical performance of LiMn2O4-ySy cathodes for Li-ion batteries, Materials Technology 31 (2016) 614-622

- M. Bakierska, M. Świętosławski, R. Dziembaj, M. Molenda, Nature of the electrochemical properties of sulphur substituted LiMn2O4 spinel cathode material studied by the electrochemical impedance spectroscopy, Materials 9 (2016) 696

- M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, D. Majda, M. Drozdek, M. Molenda, Study on stability and electrochemical properties of nano-LiMn1.9Ni0.1O3.99S0.01-based Li-ion batteries with liquid electrolyte containing LiPF6, Journal of Nanomaterials (2016) Article ID 1497983

- M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, A. Kowalczyk, Z. Piwowarska, L. Chmielarz, R. Dziembaj, M. Molenda, Enhancement of electrochemical performance of LiMn2O4 spinel cathode material by synergetic substitution with Ni and S, Materials 9 (2016) 366

- A. Chojnacka, M. Molenda, M. Bakierska, R. Dziembaj, Electrochemical Performance of Sn/SnO2 Nanoparticles Encapsulated in Carbon Matrix Derived from Plant Polysaccharides, ECS Transactions 64 (22/2015) 165-171

- M. Molenda, M. Bakierska, D. Majda, M. Świętosławski, R. Dziembaj, Structural and electrochemical characterization of sulphur doped lithium manganese spinel cathode materials for lithium-ion batteries, Solid State Ionics 272 (2015) 127–132

- A. Milewska, Ł. Kondracki, M. Molenda, M. Bakierska, J. Molenda, Structural, transport and electrochemical properties of LiNi0.5−yCuyMn1.5O4−δ spinel cathode materials, Solid State Ionics 267 (2014) 27–31

- M. Bakierska, Materiały katodowe dla nowej generacji akumulatorów typu Li-Ion, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Ścisłe 9 (2/2014) 7-18

- M. Bakierska, M. Molenda, R. Dziembaj, Optimization of Sulphur Content in LiMn2O4-ySy Spinels as Cathode Materials for Lithium-ion Batteries, Procedia Engineering 98 (2014) 20-27

- A. Chojnacka, M. Molenda, M. Bakierska, R. Dziembaj, Novel Method of Preparation of C/Sn-SnO2 Nanocomposite Li-ion Anode Material Derived from Plant Polysaccharides, Procedia Engineering 98 (2014) 2-7

- M. Bakierska, M. Molenda, D. Majda, R. Dziembaj, Functional Starch Based Carbon Aerogels for Energy Applications, Procedia Engineering 98 (2014) 14-19

- M. Bakierska, A. Chojnacka, Akumulatory litowe jako współczesne systemy magazynowania energii, Wiadomości Chemiczne 68/9-10 (2014) 856-871

- M. Molenda, A. Chojnacka, M. Bakierska, R. Dziembaj, Facile synthesis of C/Sn nanocomposite anode material for Li ion batteries, Materials Technology 29/A2 (2014) A88-A92

- M.M. Zaitz, M. Bakierska, Analiza termiczna – podstawy, zastosowanie oraz porady praktyczne – cz. II, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski 9-10 (2013) 58-62

- M.M. Zaitz, M. Bakierska, Analiza termiczna – podstawy, zastosowanie oraz porady praktyczne – cz. I, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski 7-8 (2013) 58-62