Zajęcia dydaktyczne

W ramach dydaktyki akademickiej realizujemy następujące przedmioty:

I stopień: Chemia

- Elementy dydaktyki technologii chemicznej WCh-DF-07-12

- Technologia chemiczna WCh-CL-O302-13

- Chemia materiałów WCh-CL-O303-13

- Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami WCh-CL-O304-13/ WCh-ML-O203-15

- Osiągnięcia współczesnej chemii II WCh-PNC07b-13

II stopień: Chemia (specjalizacja: polimery i kompozyty)

- Seminarium magisterskie WCh-014-2-UD-4

- Chemia polimerów WCh-CM-DB101-15

- Metody charakteryzacji polimerów WCh-CM-DB102-12

- Podstawy chemii polimerów WCh-CL-A304-12

- Polimery hydrofilowe i naturalne WCh-CM-DB104-12

- Technologia materiałów polimerowych WCh-CM-DB103-12

I stopień: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

- Metody badania materiałów WFAIS.IF-IM133.0

- Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii II WFAIS.IF-IM003.12

- Pracownia badań materiałów II WFAIS.IF-IM027.2

II stopień: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

- Pracownia specjalizacyjna (nanomateriały i biomateriały) WFAIS.IF-IM103.0

- Metody spektroskopowe badań materiałów WFAIS.IF-IM100.0