Przyznane Patenty

M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kochanowski, E. Bortel, M. Drozdek, Z. Piwowarska, Sposób wytwarzania przewodzących warstw węglowych na nośnikach proszkowych / Process for the preparation of conductive carbon layers on powdered supports,  EP2326745 (14.06.2017), Niemcy  z dn. 24.11.2017, Francja z dn. 14.06.2017, Wielka Brytania z dn. 29.08.2017, Hiszpania z dn. 4.09.2017, Szwecja z dn. 7.09.2017, Włochy z dn. 7.09.2017, Belgia z dn. 7.09.2017, Turcja z dn. 9.08.2017, Norwegia z dn. 7.09.2017.

M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kochanowski, E. Bortel, M. Drozdek, Z. Piwowarska, Sposób wytwarzania przewodzących warstw węglowych na nośnikach proszkowych / Process for the preparation of conductive carbon layers on powdered supports, KR 101542833 (7.08.2015), Korea Południowa

M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kochanowski, E. Bortel, M. Drozdek, Z. Piwowarska, Sposób wytwarzania przewodzących warstw węglowych na nośnikach proszkowych / Process for the preparation of conductive carbon layers on powdered supports, JP 5476383 (14.02.2014), Japonia

M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kochanowski, E. Bortel, M. Drozdek, Z. Piwowarska, Sposób wytwarzania przewodzących warstw węglowych na nośnikach proszkowych / Process for the preparation of conductive carbon layers on powdered supports, US 8,846,135 (30.09.2014), USA

M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kochanowski, E. Bortel, M. Drozdek, Z. Piwowarska, Sposób wytwarzania przewodzących warstw węglowych na nośnikach proszkowych, PL 216549 (10.09.2013), Polska