Prace licencjackie

Javzmaa Batzul, 2018: „Funkcjonalizacja nanostrukturalnych elektrod karbożelowych otrzymywanych na bazie skrobi pochodzącej z różnych materiałów roślinnych”

Aneta Szymańska, 2018: „Synteza nanokompozytu C/LMOS do zastosowań w ogniwach Li-ion”

Jakub Bielewski, 2018: „Synteza i charakterystyka nanokompozytów anodowych C/Si, C/SiO2 dla akumulatorów litowo-jonowych (Li-ion) o wysokiej pojemności”

Piotr De Junosza Załuski, 2017: „Nowa metoda syntezy nanoziarnistego Li2MnSi04 do zastosowań w akumulatorach litowo-jonowych”

Kamil Urbanek, 2017: „Optymalizacja zawartości domieszki potasu w spinelu litowo-manganowym jako materiale katodowym wysokiej mocy”

Rafał Czarnik, 2017: „Chemiczna delitacja materiałów katodowych do ogniw Li-ion bazujących na manganie”

Ewelina Borowiec, 2017: „Preparatyka nanostrukturalnych elektrod karbożelowych”

Dominik Domagała, 2017: „Badanie materiałów karbożelowych otrzymanych z modelowych związków”

Weronika Wolak, 2016: „Otrzymywanie i charakterystyka karbożelowych materiałów anodowych”

Rafał Knura, 2015: „Badania mechanizmu powstawania przewodzących warstw węglowych w nanokompozytach C/LFP”

Michał Bajorek, 2015: „Optymalizacja warunków procesowych wytwarzania przewodzących warstw węglowych na Al2O3”

Justyna Korczak-Banasik, 2015: „Badania właściwości sorpcyjnych aerożeli skrobiowych wobec wybranych kationów metali ciężkich”

Jakub Wilgocki-Ślęzak, 2015: „Synteza i charakterystyka materiału anodowego C/Sn-SnO2 dla akumulatorów litowych”

Michał Madoń, 2014: „Nanometryczny układ tlenkowy Ce(Fe,Mn)O2-σ jako katalizator reakcji niskotemperaturowego utlenienia LZO”

Martyna Bielawa, 2014: „Otrzymywanie i charakterystyka nanostrukturalnego spinelu LiMn1.5Ni0.5O3.95S0.05 - materiału katodowego do wysokonapięciowych akumulatorów litowych”

Anna Białas, 2014: „Badania elektrochemiczne nanokompozytu C/Sn - materiału anodowego dla akumulatorów litowych o dużej pojemności”

Paulina Bielecka, 2014: „Badanie wpływu warunków procesowych wytwarzania nanokompozytów C/LFP na ich parametry elektrochemiczne”

Anna Plewa, 2013: „Optymalizacja właściwości elektrochemicznych materiału katodowego LiMn2O4-ySy gdzie 0≤y≤0,05 dla akumulatorów litowych”

Kinga Kaczor, 2013: „Otrzymywanie i charakterystyka nanostrukturalnych katalizatorów Ce1-xFexO2-d”

Magdalena Bartosik, 2013: „Otrzymywanie i optymalizacja nanokompozytowego materiału katodowego Li2FeSiO4 dla akumulatorów litowo-jonowych”

Marta Biazik, 2013: „Funkcjonalne nanokompozyty anodowe C/Si dla akumulatorów litowych o dużej pojemności”

Sylwia Brygoła, 2013: „Badania nanostrukturalnego spinelu LiNi0,5Mn1,5O4 do magazynowania energii w akumulatorach Li-Ion”

Monika Grabowska, 2012: „Badanie procesu aktywacji materiałów katodowych CCL/LiFePO4 w bateriach Li-ion”

Monika Kućmierz, 2010: „Wpływ procesu preparatyki na właściwości transportowe nanoproszków tlenku ceru(IV), otrzymywanych metodą odwróconej mikroemulsji”

Agnieszka Chojnacka, 2009: „Nanokompozytowe katalizatory Ce1-xCuxO2/Al2O3 do usuwania lotnych związków organicznych”