2015

M. Molenda, M. Bakierska, D. Majda, M. Świętosławski, R. Dziembaj, Structural and electrochemical characterization of sulphur-doped lithium manganese spinel cathode materials for lithium ion batteries, Solid State Ionics 272 (2015) 127–132

D. Matoga, M. Oszajca, M. Molenda, Ground to conduct: mechanochemical synthesis of a metal-organic framework with high proton conductivity, Chem. Commun. 51(36) (2015) 7637-7640

A. Chojnacka, M. Molenda, M. Bakierska, R. Dziembaj, Electrochemical performance of Sn/SnO2 nanoparticles encapsulated in carbon matrix derived from plant polysaccharide, ECS Transactions 64(22) (2015) 165-171

A. Wieczorek, P. Moskal, S. Niedźwiecki, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Danel, A. Gajos, A. Gruntowski, D. Kamińska, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Molenda, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Slomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, T. Uchacz, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, A pilot study of the novel J-PET plastic scintillator with 2-(4-styrylphenyl)benzoxazole as a wavelength shifter, Acta Physica Polonica A 127(5) (2015) 1487-1490

J. Szymońska, M. Molenda, J. Wieczorek, Study of quantitative interactions of potato and corn starch granules with ions in diluted solutions of heavy metal salts, Carbohydrate Polymers 134 (2015) 102–109

A. Chojnacka, M. Molenda, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, M. Gajewska, B. Dudek, R. Dziembaj, Ceria based novel nanocomposites catalysts MnxCe1-xO2/α-Al2O3 for low-temperature combustion of methanol, Catalysis Today 257(1) (2015) 104-110

D. Majda, W. Makowski M. Mańko, K. Mlekodaj, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka, Porosity characterization of SBA-15 silicas with thermoporosimetry of water and n-alkanes - The effect of the probe liquid nature, Microporous and Mesoporous Materials 201 (2015) 141-150

B. Gil, W. J. Roth, W. Makowski, B. Marszalek, D. Majda, Z. Olejniczak, P. Michorczyk, Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy, Catalysis Today 243 (2015) 39-45

M. Jabłońska, L. Chmielarz, A. Węgrzyn, K. Góra–Marek, Z. Piwowarska, S. Witkowski, E. Bidzińska, P. Kuśtrowski, A. Wach, D. Majda, Hydrotalcite derived (Cu, Mn)-Mg-Al metal oxide systems doped with palladium as catalysts for low-temperature methanol incineration, Applied Clay Science, 114 (2015) 273-282

Zarzyka, B. Łukasiewicz-Czul, T. Pacześniak, R. Stagraczyński, D. Majda, Effect of the Additive Fire Retardants on the Properties of Rigid Polyurethane Foams, Obtained Using Hydroxyethyl Derivatives of Oxamide and Polymeric 4,4′-diphenylmethane Diisocyanate, Polymer - Plastics Technology and Engineering, 54 (2015) 1280-1288

J. Świder, M. Molenda, R. Dziembaj, Metody syntezy fosforanu litowo-żelazowego jako materiału katodowego do baterii typu Li-ion, Polimery i kompozyty; red.: J. Nyćkowiak, J. Leśny; Poznań 2015; wyd:. Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak; Tom 1, s. 98-102; (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce; 11); ISBN 978-83-942083-8-7