Współpraca

Zespół współpracuje z następującymi ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami:

  • MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o.
  • Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii (PolStorEn)
  • Uczelnie Partnerskie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska)