Weronika Marszałowicz

Stanowisko: Doktorant

Tel.: +48 12 686 24 26

E-mail: weronika.marszalowicz@doctoral.uj.edu.pl

Wykształcenie:

2017 – obecnie Studia doktoranckie w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2015 – 2017 Studia magisterskie na kierunku chemia, specjalność: polimery i kompozyty, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2012 – 2015 Studia licencjackie na kierunku chemia, specjalność: chemia fizyczna i elektrochemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Nagrody:

2018 – 2019 - Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

2018 - Nagroda za najlepszą prezentację ustną za wystąpienie pt.: „Impact of liquid electrolyte on stability of manganese based cathode materials for lihtium-ion batteries” na konferencji 3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry, Kijów, Ukraina

Obszar badań:

- Ogniwa litowo-jonowe

- Materiały katodowe bazujące na manganie do zastosowania w ogniwach litowo-jonowych

- Zachowanie materiałów katodowych bazujących na manganie w kontakcie z ciekłym elektrolitem

- Elektrolity

Publikacje: 

- M. Świętosławski, M. Bakierska, J. Pacek, K. Chudzik, M. Lis, W. Marszałowicz, R. Knura, M. Molenda, Integrated and Sustainable Solutions for Li-ion Energy Storage Systems, Advances in Inorganic Chemistry 72 (2018) 287-321

- M. Świętosławski, J. Pacek, M. Lis, W. Marszałowicz, S. Górecka, M. Molenda, Stability of Li2MSiO4 (M = Mn, Co) in the carbon coating process, Solid State Ionics 320 (2018) 221-225

- K. Chudzik, W. Marszałowicz, D. Szczerbik, M. Świętosławski, Związki manganu w zastosowaniach do magazynowania energii elektrycznej, Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych (monografia),  ISBN 978-83-65598-95-0, str. 179-195