Prace magisterskie

Ilona Bąk, 2018: „Badania właściwości materiałów karbożelowych otrzymywanych z polimerów naturalnych”

Marlena Łodyga, 2018: „Optymalizacja kompozycji elektrody bazującej na materiale nano-LMOS dla tanich i ekologicznych ogniw Li-ion”

Dominika Szczerbik, 2017: „Badanie mechanizmu degradacji materiałów katodowych zawierających mangan”

Alicja Skrzypiec, 2017: „Modyfikacja i optymalizacja funkcjonalnych właściwości materiału katodowego LMO do ogniw litowo-jonowych”

Arleta Siepka, 2017: „Synteza i badania nanokompozytów anodowych typu C/Si do ogniw litowo-jonowych”

Weronika Marszałowicz, 2017: „Optymalizacja właściwości elektrochemicznych nanokompozytu katodowego C/LMS do bezpiecznych akumulatorów Li-ion”

Rafał Knura, 2017: „Otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka nanokompozytowych materiałów katodowych CCL/LiFePO4 dla akumulatorów Li-ion”

Joanna Śmietańska, 2017: „Badania materiałów karbożelowych jako materiałów elektrodowych do ogniw Li-ion i superkondensatorów”

Paulina Bielecka, 2016: „Optymalizacja właściwości elektrochemicznych nanostrukturalnego materiału katodowego LMO-S do akumulatorów Li-ion”

Alicja Kozak, 2016: „Optymalizacja właściwości elektrochemicznych nanokompozytów katodowych C/Li2MnSiO4 do bezpiecznych akumulatorów Li-Ion”

Tomasz Liszka, 2016: „Badania procesów fizykochemicznych w katodzie C/Li2MnSiO4 pracującej w ogniwie Li-ion”

Marcelina Lis, 2016: „Powiększenie skali procesu wytwarzania nanokompozytów CCL”

Anna Plewa, 2015: „Optymalizacja właściwości fizykochemicznych i elektrochemicznych materiału katodowego LMO-S do akumulatorów Li-ion”

Justyna Chrustek, 2015: „Badania właściwości elektrochemicznych nanostrukturalnych materiałów katodowych LiMn2‑xO4-ySy do wysokonapięciowych akumulatorów Li-ion”

Monika Cudziło, 2015: „Badanie właściwości elektrochemicznych nanokompozytowego materiału katodowego C/LMS do bezpiecznych akumulatorów Li-ion”

Sylwia Terlicka, 2014: „Otrzymywanie i charakterystyka nanostrukturalnych materiałów katodowych LiMn2-xNixO4-ySy do wysokonapięciowych akumulatorów litowych”

Monika Grabowska, 2014: „Otrzymywanie i charakterystyka nanostrukturalnego materiału katodowego Li2CoSiO4”

Kamil Grucza, 2013: „Badanie właściwości transportowych i katalitycznych materiałów anodowych dla ogniw IT‑SOFC”

Anna Wójcik, 2013: „Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytowych materiałów katodowych Li2MSiO4 (M = Mn, Co)”

Mariola Lis, 2013: „Funkcjonalne nanokompozyty anodowe C/Sn dla akumulatorów litowych o dużej pojemności”

Renata Kwiecień, 2012: „Optymalizacja składu nanokompozytów katodowych CCL/Li2MSiO4 dla bezpiecznych akumulatorów litowych”

Maria Rogóz, 2012:„Badanie mechanizmu tworzenia przewodzących warstw węglowych (CCL) z polimerów hydrofilowych”

Monika Bakierska, 2012: „Synteza i charakterystyka nanokompozytów anodowych C/Sn dla akumulatorów litowych o dużej pojemności”

Anna Zubik, 2012: „Nanokompozytowe materiały anodowe do ogniw paliwowych typu IT-SOFC”

Natalia Misiak, 2011: „Preparatyka i badanie właściwości węgli pirolitycznych otrzymanych z prekursorów polimerowych”

Łukasz Kowal, 2011: „Badania nietoksycznych nanokompozytowych materiałów katodowych opartych na C/LiFePO4”

Agnieszka Chojnacka, 2011: „Badania nanokompozytowych katalizatorów do usuwania lotnych związków organicznych”

Tomasz Augustyn, 2011: „Badania nietoksycznych, nanokompozytowych materiałów katodowych opartych na C/Li2MnSiO4”

Joanna Skrzyniarz, 2010: „Optymalizacja preparatyki nanokompozytowych materiałów anodowych C/Sn  dla akumulatorów litowych”

Małgorzata Baran, 2010: „Badania nanometrycznych katalizatorów do procesów usuwania LZO i N2O”

Michał Świętosławski, 2010: „Otrzymywanie i charakterystyka nanometrycznych materiałów katodowych dla nowej generacji bezpiecznych akumulatorów litowych”

Adam Słaboń-Turski, 2010: „The synthesis and characterization of composite anode materials for Li-ion batteries based on transition metal dichalcogenides and conductive carbon layers”

Jacek Chwast, 2010: „Synteza nanokrystalicznych materiałów katodowych Li2CoSiO4 dla akumulatrów jonowych”

Aneta Wojnarowicz, 2010: „Otrzymywanie i właściwości materiału anodowego dla ogniw IT-SOFC otrzymywanego na bazie tlenku ceru (IV) podstawionego miedzią”

Wojciech Banaś, 2009: „Nanokompozytowe materiały anodowe C/Sn dla akumulatorów litowych”

Katarzyna Furczoń, 2008: „Tlenkowe elektrolity stałe dla ogniw IT-SOFC na bazie CeO2 dotowanego Y i La”

Anna Wardzała, 2008: „Synteza nanostrukturalnych krzemianów Li2MSiO4 (M = Mn, Ni, Co, Fe) – nowych materiałów katodowych dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności”

Marcin Pacocha, 2008: „Synteza i charakteryzacja nanometrycznych struktur Ce1-xCuxO2 otrzymywanych w odwróconej mikroemulsji”

Maciej Łabuda, 2008: „Preparatyka nanostrukturalnego krzemianu Li2MnSiO4 – nowego materiału katodowego dla ogniw litowych o wysokiej pojemności”

Joanna Stus, 2008: “Właściwości fizykochemiczne kompozytowych materiałów katodowych dla akumulatorów litowych”

Ewa Pecka, 2007: „Stabilność chemiczna kompozytowych materiałów katodowych otrzymanych na bazie spinelu litowo-manganowego podstawionego siarką”

Bernadeta Kopacz, 2006: „Optymalizacja parametrów syntezy metodą zol-żel spinelu litowo-manganowego podstawionego siarką”

Elżbieta Urbaniak, 2005: „Otrzymywanie warstw węglowych pochodzenia polimerowego na wzorcowym nośniku Al2O3”