Prace Doktorskie

1. Mgr inż. Marcelina Lis - otwarcie przewodu 2018, promotor - dr hab. Marcin Molenda, promotor pomocniczy – dr Monika Bakierska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński: „Funkcjonalizowane aerożele węglowe ze źródeł odnawialnych jako materiały anodowe dla zrównoważonych technologii magazynowania energii w akumulatorach litowych (Li-ion)”

2. Mgr Krystian Chudzik - otwarcie przewodu 2018, promotor - dr hab. Marcin Molenda, promotor pomocniczy – dr inż. Michał Świętosławski, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński: „Optymalizacja i integracja rozwiązań dla wysokosprawnych technologii akumulatorów litowo-jonowych opartych o nanostrukturalny spinel litowo-manganowy”

3. Mgr Joanna Świder - otwarcie przewodu 2016, promotor - dr hab. Marcin Molenda, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński: „Innowacyjne, nanokompozytowe materiały katodowe o podwyższonych parametrach użytkowych do bezpiecznych akumulatorów litowo-jonowych”

4. Dr Agnieszka Chojnacka, 2016 – przewód zakończony, promotor - prof. dr hab. Roman Dziembaj, promotor pomocniczy - dr hab. Marcin Molenda, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński: „Nanokompozytowe materiały anodowe C/Sn dla nowej generacji systemów magazynowania energii”

5. Dr Monika Bakierska, 2016 – przewód zakończony, praca doktorska wyróżniona, promotor - dr hab. Marcin Molenda, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński:  „Modyfikowane układy spinelowe jako materiały katodowe oraz karbożelowe materiały anodowe do magazynowania energii w tanich i ekologicznych akumulatorach litowych (Li-ion)”

6. Dr inż. Michał Świętosławski, 2014 – przewód zakończony, praca doktorska wyróżniona, promotor - prof. dr hab. Roman Dziembaj, promotor pomocniczy - dr hab. Marcin Molenda, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński: „Nanokompozytowe polikrzemianowe materiały katodowe dla nowej generacji akumulatorów litowych”

7. Dr Małgorzata Zaitz, 2011 – przewód zakończony, promotor- prof. dr hab. Roman Dziembaj Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński: „Synteza nanometrycznych materiałów katalitycznych na bazie CeO2 do niskotemperaturowego unieszkodliwiania lotnych związków chemicznych (LZO)”