Konsorcjum PolStorEn

Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii (PolStorEn) powstało w 2018 roku pod patronatem Ministerstwa Energii. Jego głównym celem jest współpraca sektorów naukowego, biznesowego oraz rządowego zmierzająca do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie technologii wytwarzania akumulatorów i innowacji energetycznych co bezpośrednio przekłada się na rozwój elektromobilności w Polsce.
Założycielami konsorcjum PolStorEn są: 

  • Politechnika Warszawska, 
  • Politechnika Poznańska, 
  • Politechnika Gdańska, 
  • Uniwersytet Jagielloński, 
  • Uniwersytet Warszawski, 
  • Akademia Górniczo-Hutnicza,
  • Instytut Metali Nieżelaznych. 

W skład rady konsorcjum z ramienia UJ wchodzą prof. dr hab. Grzegorz Sulka oraz dr hab. Marcin Molenda. W ramach działalności konsorcjum Uniwersytet Jagielloński jest odpowiedzialny za koordynowanie prac związanych z integracją rozwiązań i rozwoju produków w obszarze magazynowania energii.