Uczelnie partnerskie

W ramach wspólnej realizacji badań podstawowych, aplikacyjnych oraz komplementarnej integracji opracowywanych rozwiązań w obszarze wytwarzania, modyfikacji i optymalizacji nowych materiałów elektrodowych w technologii ogniw Li-ion i Na-ion, zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów współpracuje z następującymi jednostkami badawczymi: 

  • Akademią Górniczo-Hutniczą (od 2009 roku z Wydziałem Energetyki i Paliw i od 2014 roku z Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii), 
  • Politechniką Warszawską (z Katedrą Chemii Nieorganicznej od 2017 roku), 
  • Politechniką Gdańską (z Katedrą Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych od 2017 roku).

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach tej współpracy kładą szczególny nacisk na uwzględnienie wysokiej efektywności opracowanych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu aspektu ekologicznego.