Panel specjalizacyjny - Polimery i kompozyty

Program dydaktyczny: 
•Chemia polimerów (30W+30C+90L)
•Polimery hydrofilowe i naturalne (30W+15L)
•Metody charakteryzacji polimerów (15W+75L)
•Technologia materiałów polimerowych (15W+30L)