OPUS 10

"Nowe, nanostrukturalne materiały karbożelowe o funkcjonalnych właściwościach elektrochemicznych otrzymywane z polimerów naturalnych"

Celem naukowym przedmiotowego projektu są kompleksowe badania podstawowe prowadzące do określenia mechanizmu powstawania nowych, nanostrukturalnych materiałów węglowych - karbożeli, uzyskiwanych z nietoksycznych i odnawialnych prekursorów opartych o polimery naturalne (skrobię, celulozę o różnym pochodzeniu botanicznym oraz ich kompozycje z dodatkami strukturyzującymi). Efektem prowadzonych prac badawczych będzie wyznaczenie optymalnych warunków procesowych wytwarzania nowych materiałów o projektowanych, z góry założonych właściwościach fizyko- i elektrochemicznych. Prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny łącząc w sobie szereg zagadnień z zakresu chemii, fizyki, nauki o materiałach i technologii materiałów. Ukazują one również znaczenie projektowania i przewidywania właściwości nowej generacji materiałów funkcjonalnych, które mogą stanowić tanie, ekologiczne, bezpieczne i efektywne materiały elektrodowe dla systemów magazynowania energii, znajdujących zastosowanie na szeroką skalę, w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, a także energetycznym. Prowadzone działania będą mogły w przyszłości przyczynić się do poprawy jakości i warunków życia społeczeństw oraz stymulować dalszy ich rozwój.