Michał Świętosławski

Stanowisko: Adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Tel.: +48 12 686 24 22

E-mail: m.swietoslawski@uj.edu.pl

Wykształcenie:

2010 – 2014 Studia doktoranckie w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich (MPD), Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (studia ukończone z wyróżnieniem)

2004 – 2010 Studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (studia ukończone z wyróżnieniem)

Nagrody:

2018 - Nagroda z ramienia fundacji Bratniak za postery pt: „Od pomysłu do przemysłu- pakiety akumulatorów do samochodów elektrycznych” (M. Lis, M. Świętosławski M. Bakierska, M. Molenda) oraz „Badanie mechanizmu amorfizacji krzemianu litowo- manganowego w trakcie pracy ogniwa” (M. Lis, M. Świętosławski, M. Molenda) na konferencji Horyzonty Nauki, Kraków

2017 - 2019 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2017 - Nagroda Sekcji Elektrochemii Włoskiego Towarzystwa Chemicznego za plakat "Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4-ySy cathode materials through potassium doping" (M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda), zaprezentowany podczas konferencji 21st International Conference on Solid State Ionics

2015 - Pierwsza nagroda za najlepszą prezentację w sekcji młodych naukowców na konferencji: 5th Polish Forum SMART ENERGY conversion & storage, wraz z 14th Symposium on Fast Ionic Conductors, Białka Tatrzańska, Polska za wystąpienie ustne pod tytułem „Degradation mechanism of Li2MnSiO4 in Li-ion batteries” (M. Świętosławski, M. Molenda, M. Gajewska, R. Dziembaj)

2015 - Trzecia nagroda za najlepszy poster na konferencji: 15th International Conference   Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 15th], Brno, Czechy za poster pod tytułem „Studies on the Structural Stability of nano-C/Li2MnSiO4 Cathode Material for Li-ion Batteries” (M. Świętosławski, M. Molenda, M. Gajewska, R. Dziembaj)

2012 - 2013 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przyznane na rok akademicki 2012/2013

2011 – 2014 - Stypendium doktoranckie z projektu „Doctus -Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” przyznane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2012 – 2012 - Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych

2010 - Trzecia nagroda za najlepszą prezentację ustną wygłoszoną na  XII Krajowym Sympozjum „Przewodniki Szybkich Jonów”  za prezentację pod tytułem: „Synthesis and Properties of Li2MnSiO4 Composite Cathode Material for Safe Li-ion Batteries”

2010 - 2014 - Stypendium doktoranckie w ramach programu „Międzynarodowe Projekty Doktoranckie” (MPD) program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2005 - Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Obszar badań:

- Systemy magazynowania energii

- Technologia nanomateriałów i nanokompozytów elektrodowych do zastosowań w ogniwach li-ion

Publikacje:

- M. Lis, K. Chudzik, M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Rutkowska, M. Molenda, Journal of The Electrochemical Society 166/3  (2019) A5354-A5361
 
M. Bakierska, M. Lis, J. Pacek, M. Świętosławski, M. Gajewska, A. Tąta, E. Proniewicz, M. Molenda, Carbon 145 (2019) 426-432
 

- R. Dziembaj, A. Chojnacka, Z. Piwowarska, M. Gajewska, M. Świętosławski, S. Górecka, M. Molenda, Comparative study of Co-rich and Ce-rich oxide nanocatalysts (CoxCe1− xOy) for low-temperature total oxidation of methanol, Catalysis Today, (2018)

- M. Świętosławski, M. Bakierska, J. Pacek, K. Chudzik, M. Lis, W. Marszałowicz, R. Knura, M. Molenda, Integrated and Sustainable Solutions for Li-ion Energy Storage Systems, Advances in Inorganic Chemistry 72 (2018) 287-321

- M. Świętosławski, J. Pacek, M. Lis, W. Marszałowicz, S. Gorecka, M. Molenda, Stability of Li2MSiO4 (M = Mn, Co) in the carbon coating process, Solid State Ionics, 320 (2018) 221-225

- M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda, Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4−ySy cathode materials through potassium doping, Solid State Ionics, 317 (2018) 190-193

- M. Bakierska, A. Chojnacka, M. Świętosławski, P. Natkański, M. Gajewska, M. Rutkowska, M. Molenda, Multifunctional Carbon Aerogels Derived by Sol–Gel Process of Natural Polysaccharides of Different Botanical Origin, Materials, 10 (2017) 1336

- M. Molenda, J. Świder, M. Świętosławski, A. Kochanowski, Li-ion electrode nanocomposites with self-assembled conductive carbon layers, Polimery, 62 (2017)

- M. Bakierska, M. Świętosławski, R. Dziembaj, M. Molenda, Nature of the electrochemical properties of sulphur substituted LiMn2O4 spinel cathode material studied by the electrochemical impedance spectroscopy, Materials, 9 (2016) (8), 696

- M. Bakierska, M. Świętosławski, A. Chojnacka, D. Majda, Roman Dziembaj, Marcin Molenda, Effect of electrolyte composition on thermal stability and electrochemical performance of LiMn2O4-ySy cathodes for Li-ion batteries, Materials Technology 31 (2016) (11), 614-622

- M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Molenda, Preliminary study of structural changes in Li2MnSiO4 cathode material during electrochemical reaction, Functional Materials Letters , 09 (2016) 1641003-7

- A. Chojnacka, M. Molenda, M. Świętosławski, R. Dziembaj, An influence of carbon matrix origin on electrochemical behaviour of carbon-tin anode nanocomposites, Electrochimica Acta 209 (2016) 7-16

- M. Bakierska, M. Molenda, M. Świętosławski, M. Gajewska, A. Kowalczyk, Z. Piwowarska, L. Chmielarz, R. Dziembaj, Enhancement of electrochemical performance of LiMn2O4 spinel cathode material by synergetic substitution with Ni and S, Materials 9 (2016) 366-378

- M. Świętosławski, Trends of development of rechargeable lithium batteries; Kierunki rozwoju akumulatorów litowych, Przemysł Chemiczny, 95/1 (2016) 1000–1007

- M. Molenda, M. Bakierska, D. Majda, M. Świętosławski, R. Dziembaj, Structural and electrochemical characterization of sulphur-doped lithium manganese spinel cathode materials for lithium ion batteries, Solid State Ionics, 272 (2015) 127–132

- M. Świętosławski, M. Molenda, P. Natkański, M. Gajewska, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Sol-gel synthesis, structural and electrical properties of Li2CoSiO4 cathode material, Functional Material Letters, 7 (6) (2014) 1440001-4

- M. Świętosławski, M. Molenda, M. Grabowska, A. Wach, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Electrochemical impedance spectroscopy study of C/Li2MnSiO4 composite cathode material at different state of charge, Solid State Ionics, 236 (2014) 99-102

- M. Molenda , M. Świętosławski, M. Drozdek, B. Dudek, R. Dziembaj, Morphology and electrical conductivity of carbon layers prepared from polymer precursors, Journal of Nanomaterials, 2014, Article ID 103418, (2014)

- M. Molenda, M. Świętosławski, A. Wach, D. Majda, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Stability of C/Li2MnSiO4 composite cathode material for Li-ion batteries towards LiPF6 based electrolyte, Solid State Ionics, 262 (2013) 98-101

- M. Świętosławski, M. Molenda, K. Furczoń, R. Dziembaj, Nanocomposite C/Li2MnSiO4 cathode material for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 244 (2013) 510-514

- M. Molenda , M. Świętosławski, A. Milewska, M. Zaitz, A. Chojnacka, B. Dudek, R. Dziembaj, Conductive carbon layers for C/LiFePO4 composite cathode, Solid State Ionics, 251 (2013) 47-50

- M. Molenda, M. Świętosławski, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj, Synthesis and properties of Li2MnSiO4 composite cathode material for safe Li-ion batteries, Functional Material Letters, Volume: 4, Issue: 2 (2011) 135-138