Marcin Molenda

Stanowisko: Adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Tel.: +48 12 686 24 19

E-mail: molendam@chemia.uj.edu.pl

Wykształcenie:

2015 – Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1999 – 2003 Studia doktoranckie w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (studia ukończone z wyróżnieniem)

1994 – 1999 Studia magisterskie na kierunku chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Nagrody:

2017 - Indywidualna nagroda Rektora UJ I-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne

2013 - Nagroda Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej w roku akademickim 2011/12

2010 – 2013 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2012 - Nagroda Zespołowa Rektora UJ III-stopnia za osiągniecia w pracy naukowej

2011 - Nagroda MNiSW za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze pt.: „Przewodzące warstwy węglowe do otrzymywania kompozytów elektrodowych w akumulatorach litowych”

2010 - Nagroda Zespołowa Rektora UJ II-stopnia za osiągniecia w pracy naukowej.

2010 - Nagroda MNiSW za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze pt.: „Przewodzące warstwy węglowe do otrzymywania kompozytów elektrodowych w akumulatorach litowych”

2010 - Srebrny medal na „Salon International des Inventions - Geneve” za wynalazek: „Couches de carbone conducteur pour les electrodes composes dans les piles a lithium”

2009 - Stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2009 - Indywidualna Nagroda Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe w latach 2005-2008

2009 - Nagroda Zespołowa Rektora UJ I-go stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej

2009 - Złoty medal na Targach Innowacji Technologicznych „Brussels Eureka 2009” za innowację pt: „Conductive Carbon Layers for the production of composite electrodes in lithium batteries”

2009 - Nagroda Zespołowa Rektora UJ I-stopnia za osiągniecia w pracy naukowej - 01.12.2009

2008 - Nagroda Zespołowa Rektora UJ II-go stopnia za cykl prac pt.: „Opracowanie alternatywnych materiałów katodowych dla jonowych akumulatorów litowych”

2006 - Przedłużenie stypendium krajowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców

2006 - Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo cyklu prac pt.: "Nanostrukturalne materiały dla technologii przyjaznych środowisku naturalnemu"

2005 - 2006 - Stypendium naukowe z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego UJ

2005 - Stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców

2004 - 2005 - Stypendium naukowe z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego UJ

2004 - Stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2004 - Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo cyklu prac pt.: "Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nowych nanostrukturalnych materiałów - katalizatorów, adsorbentów i elektrod jonowych"

Obszar badań:

- Systemy magazynowania energii

- Technologia materiałów i nanomateriałów

- Kompozyty do ogniw litowych (Li-ion)

- Powiększanie skali procesów technologicznych i ich optymalizacja

- Funkcjonalizacja materiałów polimerowych dla technologii Li-ion

- Logistyka i zarządzanie procesami technologicznymi

Publikacje:

M. Lis, M. Bakierska, K. Chudzik, M. Rutkowska, J. Pacek, M. Molenda, Electrochemical Properties and Structure Evolution of Starch-Based Carbon Nanomaterials as Li-Ion Anodes with Regard to Thermal Treatment, Polymers 11(9) (2019) 1527

K. Chudzik, M. Lis, M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Gajewska, M. Molenda, Improving the performance of sulphur doped LiMn2O4 by carbon coating, Journal of Power Sources 434 (2019) A226725
 
M. Lis, K. Chudzik, M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Rutkowska, M. Molenda, Aqueous binder for nanostructured carbon anode materials for Li-ion batteries, Journal of The Electrochemical Society 166/3  (2019) A5354-A5361
 
M. Bakierska, M. Lis, J. Pacek, M. Świętosławski, M. Gajewska, A. Tąta, E. Proniewicz, M. Molenda, Carbon -  Bio-derived carbon nanostructures for high-performance lithium-ion batteries, Carbon 145 (2019) 426-432
 
M. Bakierska, K. Chudzik, M. Lis, J. Pacek, W. Marszałowicz, M. Molenda, Lithium-Ion Battery - Advanced, Sustainable Energy Storage Technology, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-613-9-95708-8 (2018)
 

M. Świętosławski, J. Pacek, M. Lis, W. Marszałowicz, S. Górecka, M. Molenda, Stability of Li2MSiO4 (M = Mn, Co) in the carbon coating process, Solid State Ionics 320 (2018) 221-225

M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda, Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4−ySy cathode materials through potassium doping, Solid State Ionics 317C (2018) 190-193

M. Świętosławski, M. Bakierska, J. Pacek, K. Chudzik, M. Lis, W. Marszałowicz, R. Knura, M. Molenda, Integrated and sustainable solutions for Li-ion energy storage systems, Advances in Inorganic Chemistry 72 (2018) 287-321

A. Chojnacka, M. Molenda, D. Majda, P. Natkański, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Leak testing of carbon-tin nanocomposites by thermal analysis methods, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 127(1) (2017) 47-53

M. Bakierska, A. Chojnacka, M. Świętosławski, P. Natkański, M. Gajewska, M. Rutkowska, M. Molenda, Multifunctional Carbon Aerogels Derived by Sol-Gel Process of Natural Polysaccharides of Different Btanical Origin, Materials 10(11) (2017) 1336(12p); doi:10.3390/ma10111336

M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda, Enhancing the Lithium Ion Diffusivity in LiMn2O4−ySy Cathode Materials through Potassium Doping, Solid State Ionics 317 (2018) 190-193

M. Molenda, J. Pacek, M. Świętosławski, A. Kochanowski, Li-ion Electrode Nanocomposites with Self-assembled Conductive Carbon Layers, Polimery 62 (2017) 532-538

A. Chojnacka, M. Molenda, M. Świętosławski, W. Maziarz, R. Dziembaj, An influence of carbon matrix origin on electrochemical behaviour of carbon-tin anode nanocomposites, Electrochimica Acta 209 (2016) 7-16

J. Świder, M. Molenda, A. Kulka,  J. Molenda; „Enhancement of electrochemical performance of LiFePO4 nanoparticles by direct nanocoating with conductive carbon layers (CCL)”; Functional Materials Letters 9(4) (2016) 1641007(5p)

M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Molenda, Preliminary study of structural changes in Li2MnSiO4 cathode material during electrochemical reaction, Functional Materials Letters 9(4) (2016) 1641003(4p)

M. Bakierska, M. Świętosławski, A. Chojnacka, D. Majda, R. Dziembaj, M. Molenda, Effect of electrolyte composition on thermal stability and electrochemical performance of LiMn2O4-ySy cathodes for Li-ion batteries, Materials Technology 31(11) (2016) 614-622

M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, D. Majda, M. Drozdek, M. Molenda, Study on stability and electrochemical properties of nano-LiMn1.9Ni0.1O3.99S0.01-based Li-ion batteries with liquid electrolyte containing LiPF6, Journal of Nanomaterials 2016 (2016) 1497983(9p); doi:10.1155/2016/1497983

M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, A. Kowalczyk, Z. Piwowarska, L. Chmielarz, R. Dziembaj, M. Molenda, Enhancement of electrochemical performance of LiMn2O4 spinel cathode material by synergetic substitution with Ni and S, Materials 9(5) (2016) 366(13p); doi:10.3390/ma9050366

M. Bakierska, M. Świętosławski, R. Dziembaj, M. Molenda, Nature of the electrochemical properties of sulphur substituted LiMn2O4 spinel cathode material studied by the electrochemical impedance spectroscopy, Materials 9(8) (2016) 696(9p);  doi:10.3390/ma9080696

W. Kaspera, J. Wojas, M. Molenda, A. Kotarba, Parallel migration of potassium and oxygen ions in hexagonal tungsten bronze – bulk diffusion, surface segregation and desorption, Solid State Ionics 927 (2016) 1-6

M. Molenda, M. Bakierska, D. Majda, M. Świętosławski, R. Dziembaj, Structural and electrochemical characterization of sulphur-doped lithium manganese spinel cathode materials for lithium ion batteries, Solid State Ionics 272 (2015) 127–132

D. Matoga, M. Oszajca, M. Molenda, Ground to conduct: mechanochemical synthesis of a metal-organic framework with high proton conductivity, Chem. Commun. 51(36) (2015) 7637-7640

A. Chojnacka, M. Molenda, M. Bakierska, R. Dziembaj, Electrochemical performance of Sn/SnO2 nanoparticles encapsulated in carbon matrix derived from plant polysaccharides, ECS Transactions 64(22) (2015) 165-171

A. Wieczorek, P. Moskal, S. Niedźwiecki, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Danel, A. Gajos, A. Gruntowski, D. Kamińska, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Molenda, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Slomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, T. Uchacz, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, A pilot study of the novel J-PET plastic scintillator with 2-(4-styrylphenyl)benzoxazole as a wavelength shifter, Acta Physica Polonica A 127(5) (2015) 1487-1490

J. Szymońska, M. Molenda, J. Wieczorek, Study of quantitative interactions of potato and corn starch granules with ions in diluted solutions of heavy metal salts, Carbohydrate Polymers 134 (2015) 102–109

A. Chojnacka, M. Molenda, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, M. Gajewska, B. Dudek, R. Dziembaj, Ceria based novel nanocomposites catalysts MnxCe1-xO2/α-Al2O3 for low-temperature combustion of methanol, Catalysis Today 257(1) (2015) 104-110

J. Świder, M. Molenda, R. Dziembaj; “Metody syntezy fosforanu litowo-żelazowego jako materiału katodowego do baterii typu Li-ion”; Polimery i kompozyty; red.: J. Nyćkowiak, J. Leśny; Poznań 2015; wyd:. Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak; Tom 1, s. 98-102; (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce; 11); ISBN 978-83-942083-8-7

M. Molenda, M. Świętosławski, M. Drozdek, B. Dudek, R. Dziembaj, Morphology and electrical conductivity of carbon nanocoatings prepared from pyrolysed polymers, Journal of Nanomaterials 2014 (2014) 103418

P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, A novel TOF-PET detector based on organic scintillators, Radiotheraphy and Oncology 110 (2014) S69

M. Molenda, M. Świętosławski, A. Wach, D. Majda, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Stability of C/Li2MnSiO4 composite cathode material for Li-ion batteries towards LiPF6 based electrolyte, Solid State Ionics 262 (2014) 98-101 doi:10.1016/j.ssi.2013.11.007

M. Świętosławski, M. Molenda, M. Grabowska, A. Wach, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Electrochemical impedance spectroscopy study of C/Li2MnSiO4 composite cathode material at different states of charge, Solid State Ionics 263 (2014) 99-102 DOI: 10.1016/j.ssi.2014.05.005

J. Molenda, D. Baster, M. Molenda, K. Świerczek, J. Toboła, Anomaly in the electronic structure of the NaxCoO2-y cathode as a source of its step-like discharge curve,  Phys. Chem. Chem. Phys. 16(28) (2014) 14845-14857

L. Raczyński, P. Moskal, P. Kowalski, W. Wiślicki, T. Bednarski, P.Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M Pawlik., Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, M. Zieliński, N. Zoń, Novel method for hit-positon reconstruction using voltage signals in plastic scintillators and its application to the Positron Emission Tomography, Nucl. Instr. and Meth. A 764 (2014) 186-192

P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, T. Bednarski, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, E. Kubicz, I. Moskal, M. Pawlik-Niedźwiecka, N.G. Sharma, M. Silarski, M. Zieliński, N. Zoń, P. Białas, A. Gajos, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, Test of a single module of the J-PET scanner based on plastic scintillators, Nucl. Instr. and Meth. A 764 (2014) 317-321

J. Smyrski, P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, Application of WLS strips for position determination in Strip PET tomograph based on plastic scintillators,  Bio-Algorithms and Med-Systems 10(2) (2014) 59–63

K. Szymański, P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, K. Giergiel, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, I. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, P. Witkowski, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, Simulations of gamma quanta scattering in a single module of the J-PET detector,  Bio-Algorithms and Med-Systems 10(2) (2014) 71-77

T. Bednarski, E. Czerwiński, P. Moskal, P. Białas, K. Giergiel, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, I. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, K. Szymański, W. Wiślicki, P. Witkowski, M. Zieliński, N. Zoń, Calibration of photomultipliers gain used in the J-PET detector, Bio-Algorithms and Med-Systems 10(1) (2014) 13-17

E. Czerwiński, M. Zieliński, T. Bednarski, P. Białas, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N. G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W.Wiślicki, N. Zoń, Database and data structure for the novel TOF-PET detector developed for J-PET project,  Bio-Algorithms and Med-Systems 10(2) (2014) 79-83

W. Krzemień, M. Silarski, K. Stola, D. Trybek, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, J-PET analysis framework for the prototype TOF-PET detector, Bio-Algorithms and Med-Systems 10(1) (2014) 33-36

Ł. Kapłon, A. Kochanowski, M. Molenda, P. Moskal, A. Wieczorek, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N. G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, Plastic scintillators for positron emission tomography obtained by the bulk polymerization method, Bio-Algorithms and Med-Systems 10(1) (2014) 27-31

P. Kowalski, L. Raczyński, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, K. Giergiel, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, I. Moskal, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, K. Szymański, W. Wiślicki, P. Witkowski, M. Zieliński, N. Zoń, Determination of the map of efficiency of the Jagiellonian Positron Emission Tomograph (J-PET) detector with the GATE package Bio-Algorithms and Med-Systems 10(2) (2014) 85-90

P. Białas, J. Kowal, A. Strzelecki, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, K. Giergiel, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, I. Moskal, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, J. Smyrski, A. Słomski, K. Szymański, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, List mode reconstruction in 2D strip PET, Bio-Algorithms and Med-Systems 10(1) (2014) 9-12

G. Korcyl, P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N. G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, Trigger-less and reconfigurable data acquisition system for positron emission tomography, Bio-Algorithms and Med-Systems 10(1) (2014) 37-40

A. Słomski, Z. Rudy, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, P. Salabura, N. G. Sharma, M. Silarski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, 3D PET image reconstruction based on the maximum likelihood estimation method (MLEM) algorithm, Bio-Algorithms and Med-Systems 10(2) (2014) 1-7

M. Silarski, E. Czerwiński, T. Bednarski, P. Moskal, P. Białas, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, A novel method for calibration and monitoring of time synchronization of TOF-PET scanners by means of cosmic rays, Bio-Algorithms and Med-Systems 10(1) (2014) 19-25

M. Pałka, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń, A novel method based solely on FPGA units enabling measurement of time and charge of analog signals in Positron Emission Tomography, Bio-Algorithms and Med-Systems 10(1) (2014) 41-45

W. Wiślicki, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, P. Moskal, S. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, M. Zieliński, N. Zoń, Computing support for advanced medical data analysis and imaging, Bio-Algorithms and Med-Systems 10(2) (2014) 53-58

A. Milewska, L. Kondracki, M. Molenda, M. Bakierska, J. Molenda, Structural, transport and electrochemical properties of LiNi0.5-yCuyMn1.5O4-δ spinel cathode materials, Solid State Ionics 267 (2014) 27-31

M. Molenda, A. Chojnacka, M. Bakierska, R. Dziembaj, Facile synthesis of C/Sn nanocomposite anode material for Li ion batteries, Materials Technology 29 (A2) (2014) A88-A92

M. Świętosławski, M. Molenda, P. Natkański, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, M. Gajewska, Sol-gel synthesis, structural and electrical properties of Li2CoSiO4 cathode material, Functional Materials Letters 7(6) (2014) 1440001-1 - 1440001-4

M. Bakierska, M. Molenda, R. Dziembaj, Optimization of sulphur content in LiMn2O4-ySy spinels as cathode materials for lithium-ion batteries, Procedia Engineering 98 (2014) 20–27

A. Chojnacka, M. Molenda, M. Bakierska, R. Dziembaj, Novel method of preparation of C/Sn-SnO2 nanocomposite Li-ion anode material derived from plant polysaccharides, Procedia Engineering 98 (2014) 2-7

J. Świder, M. Świętosławski, M. Molenda, R. Dziembaj, A novel concept for the synthesis of nanometric LiFePO4 by co-precipitation method in an anhydrous environment, Procedia Engineering 98 (2014) 36-41 

M. Bakierska, M. Molenda, D. Majda, R. Dziembaj, Functional starch based carbon aerogels for energy applications, Procedia Engineering 98 (2014) 14-19

M. Świętosławski, M. Molenda, E. Eşen, R. Dziembaj, Searching for the best electrolyte composition for the C/Li2MnSiO4 based battery system, ECS Transactions 62(1) (2014) 89-96

R. Dziembaj, M. Molenda; M.M Zaitz, L. Chmielarz, K. Furczoń, Correlation of electrical properties of nanometric copper-doped ceria materials (Ce1-xCuxO2-d) with their catalytic activity in incineration of VOCs, Solid State Ionics 251 (2013) 18-22

M. Świętosławski, M. Molenda, K. Furczoń, R. Dziembaj, Nanocomposite C/Li2MnSiO4 cathode material for lithium ion batteries, J. Power Sources 244 (2013) 510-514

M. Molenda, M. Świętosławski, A. Milewska, M.M. Zaitz, A. Chojnacka, B. Dudek, R. Dziembaj, Carbon nanocoatings for C/LiFePO4 composite cathode, Solid State Ionics 251 (2013) 47-50

M. Molenda, A. Chojnacka, P. Natkański, E. Podstawka-Proniewicz, P. Kuśtrowski,  R. Dziembaj, Pyrolytic carbons derived from water soluble polymers, J. Therm. Anal. Calorim. 113(1) (2013) 329-334

P. Białas, J. Kowal, A. Strzelecki, T. Bednarski, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, W. Wiślicki, M. Zieliński, System response kernel calculation for list-mode reconstruction in strip PET detector, Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement 6(4) (2013) 1027-1036

L. Raczyński, P. Kowalski, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedzwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński,  Application of compressive sensing theory for the reconstruction of signals in plastic scintillators, Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement 6(4) (2013) 1121-1127

M. Świętosławski, M. Molenda, M.M. Zaitz, R. Dziembaj, C/Li2MnSiO4 as a composite cathode material for Li-ion batteries, ECS Trans. 41 (2012) 129-137

R. Dziembaj, M.M. Zaitz, M. Rutkowska, M. Molenda, L. Chmielarz, Nanostructured Co-Ce-O systems for catalytic decomposition of N2O, Catalysis Today 191(1) (2012) 121-124

M. Molenda, M. Świętosławski, R. Dziembaj, “C/Li2MnSiO4 nanocomposite cathode material for Li-ion batteries”; pp. 61-80, Chapter 4 in Composites and Their Properties; N. Hu ed., ISBN 978-953-51-0711-8, Hard cover, 502 pages, Publisher: InTech, Published: August 22, 2012 under CC BY 3.0 license

P. Moskal, T. Bednarski, A. Heczko, M. Kajetanowicz, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Konopka-Cupiał, G. Korcyl, W. Krzemień, K. Łojek, W. Migdał, M. Molenda, S. Niedźwiecki, P. Salabura. M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, Z. Rudy, J. Zdebik, M. Zieliński, TRIP-PET: Concept of TOF-PET scanner based on polymer scintillator strips,  Nuclear Medicine Review 15 (2012) A61-A63

P. Moskal, T. Bednarski, A. Heczko, M. Kajetanowicz, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Konopka-Cupiał, G. Korcyl, W. Krzemień, K. Łojek, W. Migdał, M. Molenda, S. Niedzwiecki, P. Salabura. M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, Z. Rudy, J. Zdebik, M. Zieliński, MATRIX-PET: A novel PET detector concept based on large blocks of organic scintillators, Nuclear Medicine Review 15 (2012) A47-A48

P. Moskal, T. Bednarski, A. Heczko, M. Kajetanowicz, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Konopka-Cupiał, G. Korcyl, W. Krzemień, K. Łojek, W. Migdał, M. Molenda, S. Niedźwiecki, P. Salabura. M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, Z. Rudy, J. Zdebik, M. Zieliński, Polymer Scintillator Detectors for TOF-PET with large longitudinal field of view, Nuclear Medicine Review 15 (2012) A:25-26

P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, M. Ciszewska, E. Czerwiński, A. Heczko, M. Kajetanowicz, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Konopka-Cupiał, G. Korcyl, W. Krzemień, K. Łojek, J. Majewski, W. Migdał, M. Molenda, S. Niedźwiecki, M. Pałka, Z. Rudy, P. Salabura, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, J. Zdebik, M. Zieliński, Strip-PET: A novel detector concept for the TOF-PET scanner, Nuclear Medicine Review 15(C) (2012) C68-C69

P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, M. Ciszewska, E. Czerwiński, A. Heczko, M. Kajetanowicz, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Konopka-Cupiał, G. Korcyl, W. Krzemień, K. Łojek, J. Majewski, W. Migdał, M. Molenda, S. Niedźwiecki, M. Pałka, Z. Rudy, P. Salabura, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, J. Zdebik, M. Zieliński,  TOF-PET detector concept based on organic scintillators, Nuclear Medicine Review 15(C) (2012) C81-C84

M. Molenda, K. Furczoń, A. Kochanowski, S. Zapotoczny, M. Szuwarzyński, B. Dudek, R. Dziembaj, Application of gelcasting process in ceria membranes formation, Solid State Ionics, 188 (2011) 135-139

M. Trębala, W. Bieniasz, L. Holmlid, M. Molenda, A. Kotarba, Potassium stabilization in β-K2Fe22O34 by Cr and Ce doping studied by field reversal method, Solid State Ionics, 192 (2011) 664-667

R. Dziembaj, M. Molenda, L. Chmielarz, M.M. Zaitz, Z. Piwowarska, A. Rafalska-Łasocha, Optimization of Cu doped ceria nanoparticles as catalysts for low-temperature methanol and ethylene total oxidation, Catalysis Today, 169 (2011) 112-117

A. Milewska, M. Molenda, J. Molenda, Structural, transport and electrochemical properties of LiNi1-yCoyMn0.1O2 and Al, Mg and Cu-substituted LiNi0.65Co0.25Mn0.1O2 oxides, Solid State Ionics, 192 (2011) 313-320

M. Molenda, Carbon electrode composites for Li-ion batteries prepared from polymer precursors, Functional Materials Letters, 4(2) (2011) 129-134

M. Molenda, M. Świętosławski, A. Rafalska-Łasocha,  R. Dziembaj, Synthesis and properties of Li2MnSiO4 composite cathode material for safe Li-ion batteries, Functional Materials Letters, 4(2) (2011) 135-138

M.M. Zaitz, M. Molenda, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, B. Dudek, S. Walas, R. Dziembaj, Influence of defect structure on catalytic activity of nanometric materials based on ceria doped copper, Functional Materials Letters, 4(2) (2011) 165-169

M. Trębala, W. Bieniasz, M. Drozdek, M. Molenda, A. Kotarba, Z. Sojka, Diffusion, segregation and desorption of potassium from K2Fe22O34 ferrite; Functional Materials Letters, 4(2) (2011) 179-182

J. Molenda, M. Molenda, Composite cathode material for Li-Ion batteries based on LiFePO4 system in “Metal, Ceramic and Polymeric Composites for Various Uses”, John Cuppoletti (Ed.); ISBN: 978-953-307-353-8, InTech, July 2011; pp. 621-636

Marcin Molenda, Smart carbon coatings for Li-ion batteries, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, Nr 6 (2011) ISSN 1896-7205

R. Dziembaj, M. Molenda, L. Chmielarz, M. Drozdek, M.M. Zaitz, B. Dudek, A. Rafalska-Łasocha, Z. Piwowarska, Nanostructured Cu-doped ceria obtained by reverse microemulsion method as catalysts for incineration of selected VOCs, Cat. Lett. 135(1-2) (2010) 68-75

P. Kuśtrowski, M. Molenda, R. Janus, A. Kochanowski, Z. Piwowarska, Synthesis of carbon/a-Al2O3 composite adsorbents for the elimination of methyl-ethyl ketone vapour, Polimery 55(6) (2010) 457-460

T. Łojewski, P. Miśkowiec, M. Molenda, A. Lubańska, J. Łojewska, Artificial versus natural ageing of paper. Water role in degradation mechanisms, Applied Physics A: Materials Science and Processing, 100(3) (2010) 625-633

M.M. Zaitz, M. Molenda, M. Baran, L. Chmielarz, A. Rafalska–Łasocha, B. Dudek, Z. Piwowarska, R. Dziembaj, Nanostructural ceria based materials as catalysts for oxidation of volatile organic compounds, Chemické listy, 104 (2010) 592

R. Dziembaj , L. Chmielarz, M. Molenda, M. Zaitz, M. Drozdek, B. Dudek, Catalytic methanol incineration on nanostructured Cu-doped ceria catalyst prepared by the reverse microemulsion method, Pol. J. Environ. Stud.  18(1B) (2009) 39-42

M. Molenda, R. Dziembaj , L. Chmielarz, M. Drozdek, B. Dudek, Z. Piwowarska, A. Rafalska-Łasocha, Synthesis and characterization of nanostructured Cu-doped CeO2 nanopowders prepared by the w/o microemulsion method, Pol. J. Environ. Stud. 18(1B) (2009) 151-154

L. Chmielarz, M. Molenda, A Review of Teaching, Learning and Assessment Strategies for Scientific Projects at the Jagiellonian University (Poland); rozdział w książce “Meeting the Challenges in Chemical Engineering Higher Education”, pp. 144-149, ECEENA (2009), ISBN 978-0-620-43516-1

M. Molenda, R. Dziembaj, Z. Piwowarska, M. Drozdek, Electrochemical properties of C/LiMn2O4-ySy (0 ≤ y ≤ 0.1) composite cathode materials, Solid State Ionics 179 (2008) 88-92

M. Molenda, R. Dziembaj, M. Drozdek, E. Podstawka, L.M. Proniewicz, Direct Preparation of Conductive Carbon Layer (CCL) on Alumina as a Model System for Direct Preparation of Carbon Coated Particles of the Composite Li-Ion Electrodes, Solid State Ionics 179 (2008) 197-201

J. Szymońska, J. Wieczorek, M. Molenda, E. Bielańska, Uptake of Cu2+ by starch granules as affected by counter-ions, J. Agric. Food Chem. 56(11) (2008) 4054-4059

M.M. Zaitz, M. Molenda, M. Drozdek, B. Dudek, L. Chmielarz, R. Dziembaj, Synthesis, characterization and catalytic properties of nanostructured cerias doped copper, Chem. Listy 102 (2008) 608-609

A. Konieczna-Molenda, M. Molenda, M. Fiedorowicz, P. Tomasik, Illumination of cellulose with linearly polarized visible light, Macromol. Symp. 272(1) (2008) 156-160; Special Issue: (Bio)degradable Polymers from Renewable Resources

J. Szymońska, F. Krok,  M. Molenda, J. Wieczorek, Influence of counter-ions on metal cation sorption by starch granules, in Starch - Recent Progress in Biopolymer and Enzyme Technology,  ISBN 978-83-902699-7-X, P. Tomasik, E. Bertoft, A. Blennov (Ed.), Cracow; Polish Society of Food Technologists, Malopolska Branch 2008, Chapter 12, pp. 153- 161.

L. Chmielarz, M. Molenda, M. Frankowicz; „CHEMEPASS – nowoczesny system egzaminu elektronicznego”, rozdział w „Technologie Informacyjne dla Chemików”, pp. 122-125, ISBN-978-83-921505-4-1, Kraków 2008

R. Dziembaj, M. Molenda, Thermal induced changes in crystal structure and electronic states of Li-ion cathode materials based on Li-Mn-O-S system, J. Therm. Anal. Cal., 88(1) (2007) 189-192

A. Kochanowski, R. Dziembaj, M. Molenda, A. Izak, E. Bortel, Dehydratation of polymeric hydrogels designed for gelcasting method in ceramics, J. Therm. Anal. Cal. 88(2) (2007) 499-502

M. Molenda, R. Dziembaj, Z. Piwowarska, M. Drozdek, A new method of coating of powdered supports with conductive carbon films, J. Therm. Anal. Cal. 88(2) (2007) 503-506

E. Mikuli, M. Liszka, M. Molenda, Thermal decomposition of [Cd(NH3)6](NO3)2, J. Therm. Anal. Cal. 89(2) (2007) 573-578

W. Ojczyk, J. Marzec, K. Świerczek, W. Zając, M. Molenda, R. Dziembaj, J. Molenda, Studies of selected synthesis procedures of the conducting LiFePO4-based composite cathode materials for Li-ion batteries, J. Power Sources 173(2) (2007) 700-706

J. Molenda, M. Ziemnicki, J. Marzec, W. Zając, M. Molenda, M. Bućko, Electrochemical and high temperature physicochemical properties of orthorhombic LiMnO2, J. Power Sources 173(2) (2007) 707-711

Cz. Rudowicz, I. Stefaniuk, R. Dziembaj, H. Ohta, M. Molenda, S. Okubo, M. Yoshida, Analysis of the temperature dependence of the high-frequency EMR spectra of Mn ions in the lithium-ion battery material LiMn2O4, Res. Chem. Intermediates 33(8) (2007) 853-862

M. Molenda, R. Dziembaj, E. Podstawka, L.M. Proniewicz, Z. Piwowarska, An attempt to improve electrical conductivity of the pyrolised Carbon-LiMn2O4-ySy (0 ≤ y ≤ 0.5) composites, J. Power Sources  174 (2007) 613-618

S. Takano, T. Kaji, S. Okubo, H. Ohta, M. Yoshida, S. Kimura, R. Dziembaj, M. Molenda, C. Rudowicz, Y. Inagaki, T. Asano, Submillimetre and millimetre wave ESR study of manganese spinel compound LiMn2O4, Journal of Physics: Condensed Matter 19(14) (2007) art. no. 145266

P. Miśkowiec, J. Łojewska, M. Molenda, A. Lubańska, L.M. Proniewicz; „Studium nad formami wody w celulozie oraz jej rolą w procesie degradacji”, rozdział w: „Na pograniczu chemii i biologii” t. XIX, red. H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (2007) 165-174, format B5 – 316 stron

M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kotwica, W. Łasocha, Structural, thermal and electrical properties of lithium-manganese spinel with sulphur substituted oxygen sublattice,  Materials Science - Poland, 24 (2006) 85-93

J. Molenda, M. Ziemnicki, M. Molenda, M. Bućko, J. Marzec, Transport and electrochemical properties of orthorhombic LiMnO2 cathode material for lithium-ion batteries,  Materials Science - Poland, 24 (2006) 75-83

M. Molenda, R. Dziembaj, E. Podstawka, W. Łasocha, L.M. Proniewicz, Influence of sulphur substitution on structural and electrical properties of lithium-manganese spinels, J. Phys. Chem. Solids, 67(5-6) (2006) 1348-1351

M. Molenda, R. Dziembaj, W. Łasocha, C. Rudowicz, L.M. Proniewicz, E. Podstawka,  H. Ohta, Thermally induced changes in the structure, chemical composition and properties of LiMn2O4±x spinel prepared by gol-gel method, Jpn. J. Appl. Phys., 45(6A) (2006) 5132-5137

S. Takano, T. Kaji, S. Okubo, M. Yoshida, Y. Inagaki, S. Kimura, T. Asano, H. Ohta, T. Kunimoto, R. Dziembaj, M. Molenda, C. Rudowicz, High field ESR measurements on the lithium-ion battery substance LiMn2O4,  Phys. Stat. Sol. (C),  3(8) (2006) 2820-2823

A. Izak, A. Kochanowski, E. Bortel, E. Witek, M. Molenda, “Formowanie ceramiki beziłowej za pomocą polimerów hydrofilowych”, w „Otrzymywanie, zastosowanie i analiza wodnych dyspersji i roztworów polimerów” - Materiały VIII Konferencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu - Szczyrk 13-14 X 2005, Oświęcim 2006, ISBN 83-901366-8-6

W. Ojczyk, J. Marzec, K. Świerczek, W. Zając, M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda, J. Molenda; „Zarys technologii otrzymywania kompozytowych materiałów katodowych na bazie LiFePO4 - Outline of preparation technology of the LiFePO4 based copmposite cathode materials”, Ceramika / Ceramics 96 (2006) 389-400

M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda, M. Dudek, Synthesis and characterisation of sulphided lithium manganese spinels LiMn2O4-ySy prepared by sol-gel method, Solid State Ionics, 176/19-22 (2005) 1705-1709

S. Kimura, T. Kaji, S. Okubo, M. Yoshida, Y. Inagaki, T. Asano, H. Ohta, T. Kunimoto, R. Dziembaj, M. Molenda, C. Rudowicz, Magnetization and high-frequency EMR measurements on the lithium-ion battery  material LiMn2O4, Jpn. J. Appl. Phys., 44(10) (2005) 7440-7444

M. Molenda, R. Dziembaj, E. Podstawka, L.M. Proniewicz, Changes in local structure of lithium manganese spinels (Li:Mn=1:2) characterised by XRD, DSC, TGA, IR and Raman spectroscopy, J. Phys. Chem. Solids, 66(10) (2005) 1761-1768

J. Molenda, J. Marzec, K. Świerczek, W. Ojczyk, M. Ziemnicki, P. Wilk, M. Molenda, M. Drozdek, R. Dziembaj, The effect of 3d substitution in the manganese sublattice on the charge transport mechanism and electrochemical properties of manganese spinel, Solid State Ionics, 171 (2004) 215-227

R. Dziembaj, M. Molenda, D. Majda, S. Walas, Synthesis, thermal and electrical properties of Li1-δMn2-2δO4 prepared by a sol-gel method, Solid State Ionics, 157 (2003) 81

J. Molenda, W. Ojczyk, M. Marzec, J. Marzec, J. Przewoźnik, R. Dziembaj, M. Molenda, Electrochemical and chemical deintercalation of LiMn2O4, Solid State Ionics, 157 (2003) 73

R. Dziembaj, M. Molenda, Stabilization of the spinel structure in Li1+δMn2-δO4 obtained by sol-gel method, J. Power Sources, 119–121C (2003) 121

J. Molenda, M. Molenda, J. Marzec, R. Dziembaj, Structural, electrical and electrochemical properties of manganese spinels obtained using the „soft chemistry” and high temperature methods, Archiwum Nauki o Materiałach, 25 Nr 4 (2003) 517

M. Molenda, R. Dziembaj, Phase transition disappearance in Li1+δMn2-δO4 depended on lithium excess, in “New Trends in Intercalation Compounds for Energy Storage” C. Julien et al. (eds.),  NATO Science Series, Mathematics, Physics and Chemistry - II/61 (2002) 615, Kluwer Acad. Publ.

M. Molenda, R. Dziembaj, Influence of thermal treatment on structural and electrical properties of Li1-δMn2-2δO4 obtained by a sol-gel method, Molecular Physics Reports, 35 (2002) 17

J. Molenda, J. Marzec, P.. Wilk, M. Molenda, R. Dziembaj, Characterization of nanostructured manganese spinel - a cathode material obtained by a sol-gel method, Molecular Physics Reports, 35 (2002) 31

D. Lisovytskyi, Z. Kaszkur, N.V. Baumer, J. Pielaszek, M. Molenda, R. Dziembaj, J. Marzec, J. Molenda, J. Dygas, M. Kopeć, F. Krok, Phase tranformation of nanocrystalline lithium manganese spinels produced by low and high temperature methods, Molecular Physics Reports, 35 (2002) 26

J. Molenda, K. Świerczek, M. Marzec, M. Molenda, J. Marzec, J. Przewoźnik, Lithium cell performance and the electronic structure of the Li1-xMn2O4 cathode,  ITE Letters on Batteries, New Technology & Medicine, 1 (2000) 21

J. Molenda, K. Świerczek, M. Molenda, J. Marzec, Electronic structure and reactivity of Li1-xMn2O4 cathode, Solid State Ionics, 135 (2000) 53