Marcelina Kubicka

Stanowisko: Doktorant

Tel.: +48 12 686 24 40

E-mail: lis@chemia.uj.edu.pl

Wykształcenie:

2016 – do chwili obecnej Studia doktoranckie w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2014 – 2016 Studia magisterskie na kierunku chemia, specjalność: polimery i kompozyty, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (studia ukończone z wyróżnieniem)

2014 – 2016 Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, kwalifikacje do nauczania chemii na poziomie ponadpodstawowym, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2014 – 2016 Szkoła policealna, uprawnienia zawodowe technika bezpieczeństwa i higieny pracy, Cosinus, Tarnów

2012 – 2016 Studia inżynierskie na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność: inżynieria procesów technologicznych, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, Kraków

2011 – 2014 Studia licencjackie na kierunku chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Nagrody:

2018 - 2019 - Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

2016 – 2019 - Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

2018 - Wyróżnienie posteru pt: „Nanostrukturalne materiały węglowe otrzymywane z polimerów naturalnych do zastosowań w ogniwach Li-ion" (M. Lis, M. Bakierska, J. Pacek, M. Molenda) zaprezentowanego na konferencji "XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów", Gdańsk

2018 - Nagroda z ramienia fundacji Bratniak za postery pt: „Od pomysłu do przemysłu- pakiety akumulatorów do samochodów elektrycznych” (M. Lis, M. Świętosławski M. Bakierska, M. Molenda) oraz „Badanie mechanizmu amorfizacji krzemianu litowo- manganowego w trakcie pracy ogniwa” (M. Lis, M. Świętosławski, M. Molenda) zaprezentowane na konferencji Horyzonty Nauki, Kraków

2018 - Nagroda za najlepszą prezentację ustną za wystąpienie pt.: „Bio-derived carbon nanostructures for Li-ion batteries” na konferencji 3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry, Kijów, Ukraina

2017 - Nagroda Sekcji Elektrochemii Włoskiego Towarzystwa Chemicznego za plakat "Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4-ySy cathode materials through potassium doping" (M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda), zaprezentowany podczas konferencji 21st International Conference on Solid State Ionics

2016 – 2017 - Specjalne stypendium im. Mariana Smoluchowskiego (KNOW) dla najlepszych doktorantów, finansowane z funduszy Krakowskiego Konsorcjum Naukowego "Materia-Energia-Przyszłość"

2015 – 2016 - Specjalne stypendium  im. Mariana Smoluchowskiego (KNOW) dla najlepszych studentów, finansowane z funduszy Krakowskiego Konsorcjum Naukowego "Materia-Energia-Przyszłość"

2011 – 2015 - Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

2011 – 2012 - Stypendium dla najlepszych studentów z projektu „Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Obszar badań:

- Systemy magazynowania energii ze szczególnym uwzględnieniem ogniw litowych (Li-ion)

- Technologia materiałów i nanomateriałów

- Kompozyty do ogniw Li-ion

Publikacje:

M. Lis, M. Bakierska, K. Chudzik, M. Rutkowska, J. Pacek, M. Molenda, Electrochemical Properties and Structure Evolution of Starch-Based Carbon Nanomaterials as Li-Ion Anodes with Regard to Thermal TreatmentPolymers 11(9) (2019) 1527

- K. Chudzik, M. Lis, M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Gajewska, M. Molenda, Improving the performance of sulphur doped LiMn2O4 by carbon coating, Journal of Power Sources 434 (2019) A226725
 
- M. Lis, K. Chudzik, M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Rutkowska, M. Molenda, Aqueous binder for nanostructured carbon anode materials for Li-ion batteries, Journal of The Electrochemical Society 166/3  (2019) A5354-A5361
 
- M. Bakierska, M. Lis, J. Pacek, M. Świętosławski, M. Gajewska, A. Tąta, E. Proniewicz, M. Molenda, Bio-derived carbon nanostructures for high-performance lithium-ion batteries, Carbon 145 (2019) 426-432
 
- M. Bakierska, K. Chudzik, M. Lis, J. Pacek, W. Marszałowicz, M. Molenda, Lithium-Ion Battery - Advanced, Sustainable Energy Storage Technology, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-613-9-95708-8 (2018)
 

- M. Świętosławski, M. Bakierska, J. Pacek, K. Chudzik, M. Lis, W. Marszałowicz, R. Knura, M. Molenda, Integrated and Sustainable Solutions for Li-ion Energy Storage Systems, Advances in Inorganic Chemistry 72 (2018) 287-321

- M. Świętosławski, J. Pacek, M. Lis, W. Marszałowicz, S. Górecka, M. Molenda, Stability of Li2MSiO4 (M = Mn, Co) in the carbon coating process, Solid State Ionics 320 (2018) 221-225

- M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda, Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4−ySy cathode materials through potassium doping, Solid State Ionics 317C (2018) 190-193

- M. Lis, K. Chudzik, J. Śmietańska, M. Bakierska, M. Molenda, Materiały węglowe pochodzenia naturalnego do magazynowania energii, Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych (monografia), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. (data wydania 15.09.2017), ISBN 978-83-65598-95-0, str. 140-160

- M. Lis, R. Knura, J. Świder, A. Siepka, M. Molenda, Kompozyty elektrodowe dla ogniw Li-ion, Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych (monografia), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. (data wydania 15.09.2017), ISBN 978-83-65598-95-0, str. 104-117