Krystian Chudzik

Stanowisko: Doktorant

Tel.: +48 12 686 24 40

E-mail: krystian.chudzik@doctoral.uj.edu.pl

Wykształcenie:

2016 – teraz Studia doktoranckie w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2014 – 2016 Studia magisterskie na kierunku chemia, specjalność: polimery i kompozyty, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2014 – 2016 Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, kwalifikacje do nauczania chemii na poziomie ponadpodstawowym, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2011 – 2014 Studia licencjackie na kierunku chemia, specjalność: chemia organiczna, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Nagrody:

2018 – 2019 - Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

2016 – 2017 - Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

2017 - Nagroda Sekcji Elektrochemii Włoskiego Towarzystwa Chemicznego za plakat "Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4-ySy cathode materials through potassium doping" (M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda), zaprezentowany podczas konferencji 21st International Conference on Solid State Ionics

2016 - 2017 - Stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

2016 – 2017 - Specjalne stypendium KNOW im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych doktorantów, finansowane z funduszy Krakowskiego Konsorcjum Naukowego "Materia-Energia-Przyszłość"

2011 – 2012 - Stypendium dla najlepszych studentów z projektu „Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Obszar badań:

- Ogniwa litowo-jonowe

- Technologia materiałów i nanomateriałów

- Chromatografia żelowa GPC

- Kompozyty do ogniw litowo-jonowych

Publikacje:

M. Lis, M. Bakierska, K. Chudzik, M. Rutkowska, J. Pacek, M. Molenda, Electrochemical Properties and Structure Evolution of Starch-Based Carbon Nanomaterials as Li-Ion Anodes with Regard to Thermal TreatmentPolymers 11(9) (2019) 1527

- K. Chudzik, M. Lis, M. Świętosławski, M. Bakierska, M. Gajewska, M. Molenda, Improving the performance of sulphur doped LiMn2O4 by carbon coating, Journal of Power Sources 434 (2019) A226725
 
- M. Lis, K. Chudzik, M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Rutkowska, M. Molenda, Aqueous binder for nanostructured carbon anode materials for Li-ion batteries, Journal of The Electrochemical Society 166/3  (2019) A5354-A5361
 

M. Bakierska, K. Chudzik, M. Lis, J. Pacek, W. Marszałowicz, M. Molenda, Lithium-Ion Battery - Advanced, Sustainable Energy Storage Technology, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-613-9-95708-8 (2018)

- M. Świętosławski, M. Bakierska, J. Pacek, K. Chudzik, M. Lis, W. Marszałowicz, R. Knura, M. Molenda, Integrated and Sustainable Solutions for Li-ion Energy Storage Systems, Advances in Inorganic Chemistry, 72 (2018) 287-321

- M. Bakierska, M. Świętosławski, K. Chudzik, M. Lis, M. Molenda, Enhancing the lithium ion diffusivity in LiMn2O4−ySy cathode materials through potassium doping, Solid State Ionics 317C (2018) 190-193

- M. Lis, K. Chudzik, J. Śmietańska, M. Bakierska, M. Molenda, Materiały węglowe pochodzenia naturalnego do magazynowania energii, Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych (monografia), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. (data wydania 15.09.2017), ISBN 978-83-65598-95-0, str. 140-160

- K. Chudzik, W. Marszałowicz, D. Szczerbik, M. Świętosławski, Związki manganu w zastosowaniach do magazynowania energii elektrycznej, Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych (monografia), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. (data wydania 15.09.2017)  ISBN 978-83-65598-95-0, str. 179-195