Kontakt

dr hab. Marcin Molenda

Kierownik Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów

Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 2

30-387 Kraków

tel.: (+48) 12 6862419

fax: 012 6862750

molendam@chemia.uj.edu.pl