Joanna Pacek

Stanowisko: Doktorant

Tel.: +48 12 686 24 29 

E-mail: j.swider@doctoral.uj.edu.pl

Wykształcenie:

2012 - do chwili obecnej Studia doktoranckie stopnia w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2011 - 2013 Studia magisterskie na kierunku chemia, specjalność: polimery i kompozyty, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2008 - 2011  Studia licencjackie na kierunku chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Nagrody:

2018 - Wyróżnienie posteru pt: „Nanostrukturalne materiały węglowe otrzymywane z polimerów naturalnych do zastosowań w ogniwach Li-ion" (M. Lis, M. Bakierska, J. Pacek, M. Molenda) na konferencji "XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów", Gdańsk

2017 – Nagroda I stopnia Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszy artykuł konkursowy, „Akumulatory litowo-jonowe stosowane w przemyśle motoryzcyjnym” (R. Knura, J. Świder) w ramach konferencji Horyzonty Nauki Forum Prac Dyplomowych 2017

2015 – Druga nagroda za najlepszy poster pt.: "Characterization and Optimization of Carbon Nanocoatings on LiFePO4 Particles for Lithium-Ion Batteries" (J. Świder , M. Molenda, R. Dziembaj) w ramach konferencji 16th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells

Obszar badań:

- Polimery i kompozyty

- Technologia materiałów i nanomateriałów

- Systemy magazynowania energii

Publikacje:

M. Lis, M. Bakierska, K. Chudzik, M. Rutkowska, J. Pacek, M. Molenda, Electrochemical Properties and Structure Evolution of Starch-Based Carbon Nanomaterials as Li-Ion Anodes with Regard to Thermal TreatmentPolymers 11(9) (2019) 1527

- M. Bakierska, M. Lis, J. Pacek, M. Świętosławski, M. Gajewska, A. Tąta, E. Proniewicz, M. Molenda, Carbon 145 (2019) 426-432
 
- M. Bakierska, K. Chudzik, M. Lis, J. Pacek, W. Marszałowicz, M. Molenda, Lithium-Ion Battery - Advanced, Sustainable Energy Storage Technology, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-613-9-95708-8 (2018)
 

- M. Świętosławski, M. Bakierska, J. Pacek, K. Chudzik, M. Lis, W. Marszałowicz, R. Knura, M. Molenda, Integrated and Sustainable Solutions for Li-ion Energy Storage Systems, Advances in Inorganic Chemistry 72 (2018) 287-321

- M. Świętosławski, J. Pacek, M. Lis, W. Marszałowicz, S. Górecka, M. Molenda, Stability of Li2MSiO4 (M = Mn, Co) in the carbon coating process, Solid State Ionics 320 (2018) 221-225

- M. Molenda, J. Świder, M. Świętosławski, A. Kochanowski, Li-ion electrode nanocomposites with self-assembled conductive carbon layers, Polimery 7-8 (2017) 532-538

- J. Świder, M. Molenda, A. Kulka, J. Molenda, Enhancement of electrochemical performance of LiFePO4 nanoparticlesby direct nanocoating with conductive carbon layers (CCL), Functional Materials Letters 9 (2016) 1641007-1-1641007-5

- A. Tąta, K. Sokołowska, J. Świder, A. Konieczna-Molenda, E. Proniewicz, E. Witek, Study of cellulolytic enzyme immobilization on copolymers of N-vinylformamid,  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 149 (2015) 494–504

- J. Świder, A. Tąta, K. Sokołowska, E. Witek, E. Proniewicz  Studies on N-vinylformamide cross-linked copolymers, Journal of Molecular Structure 1102 (2015) 42-49

- J. Świder, M. Świętosławski, M.Molenda, R.Dziembaj, A Novel Concept for the Synthesis of Nanometric LiFePO4 by Co-precipitation Method in an Anhydrous Environment, Procedia Engineering 98 (2014), 36-41