Inkubator innowacyjności +

"Powiększenie skali procesu wytwarzania materiałów katodowych LKMNO oraz walidacja parametrów użytkowych ogniw akumulatorowych C/Li+/LKMNO w układzie testowym"

Zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu przedwdrożeniowego działania mają na celu określenie kluczowych parametrów procesowych technologii wytwarzania materiału LKMNO oraz dokonanie demonstracji układu testowego ogniw akumulatorowych w warunkach operacyjnych.

Prowadzone w ramach projektu działania obejmują:

- półtechniczną syntezę nanomateriału spinelowego LKMNO o optymalnym składzie chemicznym metodą zol-żel

- systematyczne, komplementarne i interdyscyplinarne badania właściwości fizykochemicznych

- optymalizację składu chemicznego elektrody oraz grubości warstwy materiału aktywnego elektrochemicznie (LKMNO) na jej powierzchni

- przygotowanie serii cylindrycznych ogniw akumulatorowych C/Li+/LKMNO w standardzie 18650, których montaż odbywa się we współpracy z Centrum Energetyki AGH

- budowę demonstracyjnego układu oraz badania właściwości elektrochemicznych.