Gabriel Moskal

Stanowisko: Doktorant

Tel.: +48 12 686 24 40

E-mail: gabriel.moskal@doctoral.uj.edu.pl

Wykształcenie:

2019 - do chwili obecnej Studia w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie Chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2019 - Uzyskanie uprawnień Audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015

2018-2019 Studia magisterskie na kierunku Technologia Chemiczna, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutniczej, Kraków   

2018 - Uzyskanie kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1kV

2013-2018 Studia inżynierskie na kierunku Technologia Chemiczna, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutniczej, Kraków

2012-2013 Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Materiałowa, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutniczej, Kraków

Nagrody:
2018 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia na rok 2019/2019

Obszar badań:

- Systemy magazynowania energii

- Elektrolity stałe

Publikacje:

- J. Zuziak, G. Moskal, M. Jakubowska, Effective multivariate data presentation and modeling in distinction of the tea infusions, Journal of Electroanalytical Chemistry 806(2017), ISSN: 1572-6657
- G. Moskal, D. Łękawa, A. Potoczek, Badanie stężenia ołowiu i cynku w ekstraktach z maślaków zwyczajnych rosnących na terenie
Nadleśnictwa Olkusz, Analit 7 (2019)