Finansowanie

Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 1 177 500,00 zł na okres trzech lat (01.022016-31.01.2019) przyznano przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy LIDER/463/L-6/14/NCBR/2015.