Dorota Majda

Stanowisko: Adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Tel.: +48 12 686 23 37

E-mail: majda@chemia.uj.edu.pl

Wykształcenie:

2017 – Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1999 – 2004 Studia doktoranckie w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1994 – 1999 Studia magisterskie na kierunku chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Nagrody:

2017 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

2016 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe

2005 - 2006 – Stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego UJ

2004 – Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” dla studentów szczególnie aktywnych edukacyjnie

Obszar badań:

- Termoporozymetria jako narzędzie do charakteryzowania materiałów mezoporowatych

- Szeroko pojęta analiza termiczna i chemia ciała stałego

Publikacje:

- D. Majda, T. Ikonen, A. Krupa, V-P. Lehto, W. Makowski, Application of thermoporometry for characterization of mesoporous silicon: In search for probe liquid aimed at large pores, Microporous and Mesoporous Materials 264 (2018) 1-7

- D. Majda, M. Zimowska, K. Tarach, K. Góra-Marek, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, Water thermoporosimetry as a tool of characterization of the textural parameters of mesoporous materials. Refinement of the methodology, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 127 (2017) 207-220

- A. Chojnacka, M. Molenda, D. Majda, P. Natkański, R. Dziembaj, Leak testing of carbon–tin nanocomposites by thermal analysis methods, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 127 (2017) 47-53

- Krupa, D. Majda, W. Mozgawa, J. Szlęk and R. Jachowicz, Physicochemical Properties of Bosentan and Selected PDE-5 Inhibitors in the Design of Drugs for Rare Diseases, PharmSciTech 18 (2017) 1318-1331

- D. Majda, A. Bhattarai, J. Riikonen, B. D. Napruszewska, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Tӧyrӓs, V-P. Lehto, New approach for determining cartilage pore size distribution: NaCl-thermoporometry, Microporous and Mesoporous Materials 241 (2017) 238-245

- R. Bujakiewicz-Koronska, D.M. Nalecz, A.M. Majcher, E. Juszynska-Galazka,M. Galazka, L. Vasylechko, E. Markiewicz, D. Majda, A. Kalvane, K. Koronski, Structural, magnetic, dielectric and mechanical properties of(Ba,Sr)MnO3 ceramics. Journal of the European Ceramic Society 37 (2017) 1477–1486

- Juszczyńska-Gałązka, M. Massalska-Arodź, A. Budziak, N. Osiecka, D. Madej, D. Majda, Polymorphism, structure and dynamics investigations of 4-cyano-3-fluorophenyl 40-n-octylbenzoate (8CFPB) liquid crystal, Vibrational Spectroscopy 92 (2017) 119–126

- Iwona Zarzyka and Dorota Majda, Thermogravimetric and qualitative analysis of thermal decomposition characteristics of polyurethane foams based on polyols with carbamide or oxamide and borate groups, PolymInt 66 (2017) 1675–1683

- J. Suchanicz, K. Świerczek, D. Sitko, P. Czaja, P. Marchet, H. Czternastek and D. Majda, The effects of PbZn1/3Nb2/3O3-doping on structural, thermal, optical, dielectric, and ferroelectric properties of BaTiO3 ceramics, Journal of Applied Physics 122 (2017) 124105

- D. Majda, A. Korzeniowska, W. Makowski, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, M. Zimowska, E. M. Serwicka, Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas - refinement of methodology, Microporous and Mesoporous Materials 222 (2016) 33-43

- D. Majda, K. Tarach, K. Góra-Marek, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, M. Zimowska, E. M. Serwicka, Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas – towards deeper understanding the effect of the probe liquid nature, Microporous and Mesoporous Materials 226 (2016) 25-33

- M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, D. Majda, M. Drozdek and M. Molenda, Study on stability and electrochemical properties of Nano-LiMn1.9Ni0.1O3.99S0.01-based li-ion batteries with liquid electrolyte containing LiPF6, Journal of Nanomaterials, http://dx.doi.org/10.1155/2016/1497983, Volume 2016 (2016)

- M. Bakierska, M. Świętosławski, A. Chojnacka, D. Majda, R. Dziembaj, M. Molenda, Effect of electrolyte composition on thermal stability and electrochemical performance of LiMn2O4-ySy cathodes for Li-ion batteries, Materials Technology, 31 (2016) 614-622

- D. Majda, B. D. Napruszewska, M. Zimowska, W. Makowski, Porosity of SBA-15 after functionalization of the surface with aminosilanes, Microporous and Mesoporous Materials 234 (2016) 98-106

- D. Majda, W. Makowski M. Mańko, K. Mlekodaj, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka, Porosity characterization of SBA-15 silicas with thermoporosimetry of water and n-alkanes - The effect of the probe liquid nature, Microporous and Mesoporous Materials 201 (2015) 141-150

- B. Gil, W. J. Roth, W. Makowski, B. Marszalek, D. Majda, Z. Olejniczak, P. Michorczyk, Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy, Catalysis Today 243 (2015) 39-45

- M. Molenda, M. Bakierska, D. Majda, M. Świętosławski, R. Dziembaj, Structural and electrochemical characterization of sulphur-doped lithium manganese spinel cathode materials for lithium ion batteries Solid State Ionics, 272 (2015) 127-132

- M. Jabłońska, L. Chmielarz, A. Węgrzyn, K. Góra–Marek, Z. Piwowarska, S. Witkowski, E. Bidzińska, P. Kuśtrowski, A. Wach, D. Majda, Hydrotalcite derived (Cu, Mn)-Mg-Al metal oxide systems doped with palladium as catalysts for low-temperature methanol incineration, Applied Clay Science, 114 (2015) 273-282

- Zarzyka, B. Łukasiewicz-Czul, T. Pacześniak, R. Stagraczyński, D. Majda, Effect of the Additive Fire Retardants on the Properties of Rigid Polyurethane Foams, Obtained Using Hydroxyethyl Derivatives of Oxamide and Polymeric 4,4′-diphenylmethane Diisocyanate, Polymer - Plastics Technology and Engineering, 54 (2015) 1280-1288

- E. Markiewicz, R. Bujakiewicz-Korońska, D. Majda, L. Vasylechko, A. Kalvane, M. Matczak, Effect of cobalt doping on the dielectric response of Ba0.95Pb0.05TiO3 ceramics, J Electroceram 32 (2014) 92–101

- M. Molenda, M. Świętosławski, A. Wach, D. Majda, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Stability of C/Li2MnSiO4 composite cathode material for Li-ion batteries towards LiPF6 based electrolyte, Solid State Ionics, 262 (2014) 98-101

- M. Bakierska, M. Molenda, , D. Majda, R. Dziembaj, Functional Starch Based Carbon Aerogels for Energy Applications, Procedia Engineering 98 (2014) 14 – 19

- W. Makowski, M. Mańko, P. Zabierowski, K. Mlekodaj, D. Majda, J. Szklarzewicz, W. Łasocha, Unusual adsorption behavior of volatile hydrocarbons on MOF-5 studied using thermodesorption methods, Thermochim. Acta 587 (2014) 1-10

-E. Mikuli, A. Migdał – Mikuli and D. Majda, Thermal decomposition of polycrystalline [Ni(NH3)6](NO3)2, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 112 (2013) 1191–1198

- W. Makowski, K. Mlekodaj, D. Majda, Characterization of acidic zeolite catalysts by thermodesorption and cracking of n-nonane, Microporous and Mesoporous Materials 166 (2013) 137-143

- Ł. Kolek, M. Massalska-Arodź, D. Majda, B. Suchodolska and S. Zalewski, Studies of Phase Diagram and Glass Transitions of a Liquid Crystal with Ferro- and Antiferroelectric Phases, Acta Physica Polonica A 124 (2013) 909-912

- Ł. Kolek, M. Massalska-Arodź, M. Paluch, Karolina Adrjanowicz, Tomasz Rozwadowski, D. Majda, Dynamics in ferro- and antiferroelectric phases of a liquid crystal with fluorinated molecules as studied by dielectric spectroscopy, Liquid Crystals 40 (8) (2013) 1082-1088

- M. Rachwalska, I. Natkaniec, Z. Urbanek, D. Majda, Inelastic neutron scattering (INS) study of low frequency vibrations of acid K salt of (E)-2-hydroxyimino-2-cyanoacetic acid ethyl ester and its phase situation by DSC method, Zeitschrift fur Physikalische Chemie 226, Issue 4 (2012) 291-314

- D. Majda, W. Makowski, M. Mańko, Pore size distribution of micelle-templated silicas studied by thermoporosimetry using water and n-heptane,  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 109 (2012) 663-669

- L. Kolek, M. Massalska-Arodź, D. Majda, B. Wantusiak, S. Zalewski, P. Kula, Studies of phase diagram of a liquid crystal with 4-[2-(3-fluorophenyl) ethyl]biphenyl core of molecules, Acta Physica Polonica A 122 (2) (2012) 370-374

- W. Przybylski, R. Gryboś, D. Majda, J.T. Szklarzewicz, Effect of alkali metal ion and hydrogen bonds on thermal stability of M[VO(O2)2bpy]·nH2O (M = Li+-Rb+) and Cs[VO(O2)2bpy]·H2O2 complexes, Thermochim. Acta 514 (2011) 32–36

- Majda, A. Korobov, U. Filek, B. Sulikowski, P. Midgley, D. A. Nicol, J. Klinowski, Low-temperature thermal decomposition of crystalline partly and completely deuterated ammonium perchlorate, Chem. Phys. Lett  504 (2011) 185–188

- Majda, Thermoporosimetry- an underestimated method to study the properties of porous materials, Chapter in book: Monografic studies in molecular sieves: synthesis, characterization and applications.” Vol. 1,  ISBN: 978-83-929430-2-0, 31-39

-A. Węgrzyn, A. Rafalska-Łasocha, D. Majda, R. Dziembaj, H. Papp, The influence of mixed anionic composition of Mg–Al hydrotalcites on the thermal decomposition mechanism based on in situ study, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 99 (2010) 443–457

-D. Majda, W. Makowski, Studies on the equilibrated thermodesorption of n-hexane from ZSM-5 zeolite. The influence of the extraframework cations, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 101 (2010) 519-526

- Krupa, D. Majda, R. Jachowicza, W. Mozgawa, Solid-state interaction of ibuprofen and Neusilin US2 Thermochim. Acta 509 (2010) 12-17

- Garbarz-Glos, R. Bujakiewicz-Korońska, D. Majda, M. Antonova,  A. Kalvane, C. Kuś, Differential scanning calorimetry investigation of phase transition in BaZrXTi1-XO3” Integrated Ferroelectrics 108 (1) (2009), 106-115

- W. Makowski, B. Gil, D. Majda, Characterization of acidity and porosity of zeolite catalysts by the equilibrated thermodesorption of n-hexane and n-nonane, Catalysis Letters 120 (1-2) (2008) 154-160

- D. Majda, F.A.A. Paz, O. Delgado Friedrichs, M.D. Foster, A. Simplerler, R.G. Bell and J. Klinowski, Hypothetical Zeolite Frameworks: In search of potential heterogeneous catalysts, J. Phys. Chem C, 112 (4) (2008) 1040-1047

- D. Majda, A. Korobov, U. Filek, B. Sulikowski, P. Midgley, D. Vowles and J. Klinowski, Low-temperature thermal decomposition of large single crystals of ammonium perchlorate, Chem. Phys. Lett 454 (2008) 233–236

- M. Rachwalska, D. Majda, Non-equivalentwater molecules in [Ni(H2O)6](CLO4)2 and in [Ni(D2O)6](ClO4)2 in the thermogravimetric investigations, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  89 (1) (2007) 277-281

- W. Makowski, D. Majda, Temperature programmed desorption of n-hexane and n-heptane from MFI and FAU zeolites, J Porous Mater 14 (1) (2007) 27-35

- F.A. Almeida Paz, D. Majda, R.G. Bell and J. Klinowski, Discovering new crystal architectures, Chapter in book “Turning Points in Solid-State, Materials and Surface Science”A Book in Celebration of the Life and Work of Sir John Meurig Thomas (K.D.M. Harris and P.P. Edwards, Eds.), Royal Society of Chemistry, chapter 13, pp. 221-238 (2007) ISBN: 978-0-85404-114-5

- W. Ojczyk, J. Marzec, K. Świerczek, W. Zając, M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda, J. Molenda, Zarys technologii otrzymywania kompozytowych materiałów katodowych na bazie LiFePO4, Ceramika / Ceramics 96 (2006) 389

- D. Majda and W. Makowski, Thermogravimetric studies of the equilibrated thermodesorption of n-alkanes from selected zeolite, Studies in Surface Science and Catalysis 158 (2005) 1161-1168

- M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda, M. Dudek, Synthesis and characterisation of sulphided lithium manganese spinels LiMn2O4-ySy prepared by sol-gel method, Solid State Ionics, 176 (19-22): 1705-1709 Sp. Iss. (2005)

- W. Makowski, D. Majda, Equilibrated thermodesorption studies of adsorption of n-hexane and n-heptane on zeolites Y, ZSM-5 and ZSM-11, Applied Surface Science 252 (2005) 707–715

- W. Makowski, D. Majda, Temperature-programmed equilibrated desorption of n-hexane as a tool for characterization of the microporous structure of zeolites, Thermochimica Acta, 412 (2004) 131-137

- Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, R. Dziembaj, D. Majda, Thermal decomposition of [Ni(NH3)6](NO3)2, [Ni(ND3)6](NO3)2 and [Mg(NH3)6](NO3)2, Thermochimica Acta, 419 (2004) 223-229

- R. Dziembaj, M. Molenda, D. Majda, S. Walas, Synthesis, thermal and electrical properties of Li1+dMn2-dO4 prepared by sol-gel method, Solid State Ionics, 157 (2003) 81-87

- W. Makowski, D. Majda, R. Dziembaj, Badania adsorpcji alkanów na zeolitach HZSM-5 i HY metodą termograwimetryczną, Przemysł Chemiczny, 82/3 (2003) 226-229

- L.Chmielarz, P.Kuśtrowski, A.Rafalska-Łasocha, D.Majda, R.Dziembaj, Catalytic activity of Co-Mg-Al, Cu-Mg-Al and Cu-Co-Mg-Al mixed oxides derived from hydrotalcites in SCR of NO with ammonia, Applied Catalysis B: Environmental 35 (2002) 195-210

- K. Kinger, D. Majda, H. Vinek, n-Heptane hydroisomerization over Pt - containing mixtures of zeolites with inert materials, Applied Catalysis A: General 225 (2002) 301-312

- P. Kuśtrowski, A. Rafalska-Łasocha, D. Majda, D. Tomaszewska, R. Dziembaj, Preparation and characterization of new Mg-Al-Fe oxide catalyst precursors for dehydrogenation of ethylbenzene in the presence of carbon dioxide, Solid State Ionics, 141-142 (2001) 237-242

- J. Surman, D. Majda, A. Rafalska-Łasocha, P. Kuśtrowski, L. Chmielarz, R. Dziembaj, Potassium ferrites formation in promoted hematite catalysts for dehydrogenation. Termal and structural analyses, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 65 (2001) 445-450