Aktualne projekty

1. OPUS, 2015/19/B/ST8/01077 (06.2016-06.2019; 949 980 PLN): „Nowe, nanostrukturalne materiały karbożelowe o funkcjonalnych właściwościach elektrochemicznych otrzymywane z polimerów naturalnych”; Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu: Marcin Molenda, projekt realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://ztmin.chemia.uj.edu.pl/opus-10