2013

R. Dziembaj, M. Molenda, M.M. Zaitz, L. Chmielarz, K. Furczoń, Correlation of electrical properties of nanometric copper-doped ceria materials (Ce1-xCuxO2-δ) with their catalytic activity in incineration of VOCs, Solid State Ionics 251 (2013) 18-22

M. Molenda, M. Świętosławski, A. Milewska, M.M. Zaitz, A. Chojnacka, B. Dudek, R. Dziembaj, Carbon nanocoatings for C/LiFePO4 composite cathode, Solid State Ionics 251 (2013) 47-50

M. Molenda, A. Chojnacka, P. Natkański, E. Podstawka-Proniewicz, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, Pyrolytic carbons derived from water soluble polymers, J. Therm. Anal. Calorim. 113(1) (2013) 329-334

M. Świętosławski, M. Molenda, K. Furczoń, R. Dziembaj, Nanocomposite C/Li2MnSiO4 cathode material for lithium ion batteries, J. Power Sources 244 (2013) 510-514

P. Białas, J. Kowal, A. Strzelecki, T. Bednarski, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, W. Wiślicki, M. Zieliński, System response kernel calculation for list-mode reconstruction in strip PET detector, Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement 6(4) (2013) 1027-1036

L. Raczyński, P. Kowalski, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedzwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, Application of compressive sensing theory for the reconstruction of signals in plastic scintillators, Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement 6(4) (2013) 1121-1127