Na drodze do stworzenia wydajnych magazynów energii

12 kwietnia podpisane zostało memorandum o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii UJ a norweską spółką NorCelLi. Stanowi to istotny, kolejny krok w kierunku komercjalizacji pakietu opracowanych na UJ wynalazków związanych z nowoczesnym magazynowaniem energii. Na podstawie dokumentu, który podpisali dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Wojciech Macyk i prezes zarządu norweskiej spółki Arild Skaaland, strony zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz opracowania baterii neutralnej klimatycznie (ang. Climate Neutral Battery).

Czytaj dalej: https://ztmin.chemia.uj.edu.pl/memorandium-norcelli-uj

Data opublikowania: 13.07.2022
Osoba publikująca: Krystian Chudzik

Współpraca z norweską spółką NorCelLi na rzecz opracowania baterii neutralnej klimatycznie

W dniu 12 kwietnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy Wydziału Chemii UJ z norweską spółką NorCelLi. Jest to kolejny krok na drodze komercjalizacji opracowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim wynalazków związanych z nowoczesnym magazynowaniem energii. Dokument podpisany przez Dziekana Wydziału Chemii UJ prof. Wojciecha Macyka i prezesa zarządu NorCelLi Arilda Skaalanda określa działania w ramach podejmowanej współpracy, których celem jest opracowanie baterii neutralnej klimatycznie (ang. Climate Neutral Battery). Osobą odpowiedzialną na Wydziale Chemii UJ za realizację współpracy jest dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ, kierownik Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów Zakładu Technologii Chemicznej, członek Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj dalej: https://ztmin.chemia.uj.edu.pl/norcelli1

Data opublikowania: 13.07.2022
Osoba publikująca: Krystian Chudzik

Dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ, prezesem Rady Konsorcjum „PolStorEn”

Wydział Chemii UJ jest jednym z partnerów powołanego w 2018 roku naukowo-przemysłowego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii „PolStorEn” specjalizującego się w pracach nad wytwarzaniem i testowaniem nowych materiałów mających zastosowanie w magazynach energii. W skład konsorcjum „PolStorEn” wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Celem konsorcjum jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu magazynowania energii. W ramach działalności konsorcjum Uniwersytet Jagielloński jest odpowiedzialny za koordynowanie prac związanych z integracją rozwiązań i rozwoju produktów w obszarze magazynowania energii. Przedstawicielami UJ w Radzie Konsorcjum są dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ (Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów Wydziału Chemii UJ) oraz prof. dr hab. Grzegorz Sulka (Zespół Elektrochemii). Miło nam poinformować, że dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ, został wybrany na stanowisko Prezesa Rady Konsorcjum. Rolą prezesa jest reprezentowanie Konsorcjum w kontaktach z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi, a jego kadencja trwa dwa lata.

Serdecznie gratulujemy!

Data opublikowania: 13.07.2022
Osoba publikująca: Krystian Chudzik

Aktualności

Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów (ZTMiN) działa w ramach Zakładu Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego głównym przedmiotem badań, już od niemal dwóch dekad, są nanomateriały i nanokompozyty do systemów magazynowania i przetwarzania energii. Prace prowadzone w zespole skupiają się na opracowaniu nowych technologii wytwarzania i modyfikacji zaawansowanych materiałów funkcjonalnych do akumulatorów Li-ion oraz superkondensatorów. Zarówno materiały, jak i procesy ich wytwarzania projektowane są zgodnie z zasadami zielonej chemii z uwzględnieniem ich stosowalności w wielkoskalowych produkcjach przemysłowych. Prace zespołu związane z materiałami dla energetyki w ostatnich latach realizowane były w ramach badań statutowych oraz projektów badawczych o łącznej kwocie dofinansowania przekraczającej 5 mln złotych. Rezultatami tych prac są liczne artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej jak i inne publikacje naukowe (artykuły pokonferencyjne, rozdziały w książkach, itp.), 14 przyznanych patentów (12 międzynarodowych i 2 krajowe), 10 zgłoszeń patentowych (9 międzynarodowych i 1 krajowe), kilka nagród międzynarodowych i krajowych za działalność wynalazczą i jedno wdrożenie realizowane przez spółkę typu spin-off, której założycielem jest kierownik ZTMiN (dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ) – MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o..

Zespół obecnie liczy czterech pracowników naukowych oraz czterech doktorantów, którzy wspólnie realizują prace badawcze nad pięcioma głównymi ścieżkami tematycznymi w obszarze magazynowania energii, prowadząc współpracę z podmiotami przemysłowymi oraz wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi.