Polsko-norweska współpraca edukacyjna

Polsko-norweska współpraca edukacyjna na rzecz zrównoważonych technologii chemicznych i ekologicznych magazynów energii

W dniu 17 października 2022 r. na Wydziale Chemii UJ odbyło się polsko-norweskie spotkanie robocze dotyczące współpracy w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonych technologii wytwarzania baterii. W spotkaniu udział wzięła delegacja z norweskiego Uniwersytetu w Stavanger (UIS) w skład której weszli Bente Dale z Biura Współpracy Międzynarodowej UIS, profesor Øystein Arild - Kierownik Katedry Energetyki i Inżynierii Naftowej oraz pracownicy Wydziału Nauki i Technologii UIS – profesorowie: Zhixin Yu, Sachin Chavan i Steinar Evje. Wydział Chemii reprezentowali: dziekan prof. dr. hab. Wojciech Macyk, prodziekani: dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ oraz dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ, kierownik i pracownicy Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów: dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ, dr inż. Michał Świętosławski, dr Krystian Chudzik; koordynatorka programu Erasmus+: dr hab. Agnieszka Węgrzyn oraz profesorowie: dr hab. Krzysztof Kruczała i dr hab. Dariusz Matoga. W spotkaniu wzięli udział również dyrektor Centrum Transferu Technologii UJ – dr Gabriela Konopka-Cupiał i współzałożyciel Fundacji Norwesko-Polskiej - Arild Skaaland.

Czytaj dalej:

https://chemia.uj.edu.pl/wydzial/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_sFBdfxcrwZfG/41638/151877941

Na drodze do stworzenia wydajnych magazynów energii

12 kwietnia podpisane zostało memorandum o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii UJ a norweską spółką NorCelLi. Stanowi to istotny, kolejny krok w kierunku komercjalizacji pakietu opracowanych na UJ wynalazków związanych z nowoczesnym magazynowaniem energii. Na podstawie dokumentu, który podpisali dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Wojciech Macyk i prezes zarządu norweskiej spółki Arild Skaaland, strony zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz opracowania baterii neutralnej klimatycznie (ang. Climate Neutral Battery).

Czytaj dalej: https://ztmin.chemia.uj.edu.pl/memorandum-norcelli-uj

Data opublikowania: 13.07.2022
Osoba publikująca: Krystian Chudzik

Współpraca z norweską spółką NorCelLi na rzecz opracowania baterii neutralnej klimatycznie

W dniu 12 kwietnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy Wydziału Chemii UJ z norweską spółką NorCelLi. Jest to kolejny krok na drodze komercjalizacji opracowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim wynalazków związanych z nowoczesnym magazynowaniem energii. Dokument podpisany przez Dziekana Wydziału Chemii UJ prof. Wojciecha Macyka i prezesa zarządu NorCelLi Arilda Skaalanda określa działania w ramach podejmowanej współpracy, których celem jest opracowanie baterii neutralnej klimatycznie (ang. Climate Neutral Battery). Osobą odpowiedzialną na Wydziale Chemii UJ za realizację współpracy jest dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ, kierownik Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów Zakładu Technologii Chemicznej, członek Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj dalej: https://ztmin.chemia.uj.edu.pl/norcelli1

Data opublikowania: 13.07.2022
Osoba publikująca: Krystian Chudzik

Dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ, prezesem Rady Konsorcjum „PolStorEn”

Wydział Chemii UJ jest jednym z partnerów powołanego w 2018 roku naukowo-przemysłowego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii „PolStorEn” specjalizującego się w pracach nad wytwarzaniem i testowaniem nowych materiałów mających zastosowanie w magazynach energii. W skład konsorcjum „PolStorEn” wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Celem konsorcjum jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu magazynowania energii. W ramach działalności konsorcjum Uniwersytet Jagielloński jest odpowiedzialny za koordynowanie prac związanych z integracją rozwiązań i rozwoju produktów w obszarze magazynowania energii. Przedstawicielami UJ w Radzie Konsorcjum są dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ (Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów Wydziału Chemii UJ) oraz prof. dr hab. Grzegorz Sulka (Zespół Elektrochemii). Miło nam poinformować, że dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ, został wybrany na stanowisko Prezesa Rady Konsorcjum. Rolą prezesa jest reprezentowanie Konsorcjum w kontaktach z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi, a jego kadencja trwa dwa lata.

Serdecznie gratulujemy!

Data opublikowania: 13.07.2022
Osoba publikująca: Krystian Chudzik